Най-довереният партньор за вас
ТЕНДЕНЦИЯ

Ден на доставка : 28.03.2017

Време на доставка: CETIBEX _DAM (BGN)
Volume (MWh)
Base (1 - 24)
74.95 BGN
11108.30 MWh
Peak (9 - 20)
83.29 BGN
5551.2 MWh
Off-Peak (1-8;21-24)
66.61 BGN
5557.1 MWh
НОВИНИ
20.10.2016 16:59

Във връзка с предстоящото развитие на интеграционните процеси в региона на югоизточна Европа и в съответствие с плана на национално ниво за въвеждане на Борсов пазар в Република Македония, представители на БНЕБ ЕАД и Оператора на пазара на електроенергия (ОПЕЕ) на Република Македония, дирекция на МЕПСО, проведоха двустранна среща на 13.10.2016 г. в град Скопие.
 
IBEX Base (28.03.2017) : 74.95 BGN, 11108.30 MWh, IBEX Peak (28.03.2017) : 83.29 BGN 5551.2 MWh, IBEX Off-Peak (28.03.2017) : 66.61 BGN 5557.1 MWh

© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act