Най-довереният партньор за вас
ТЕНДЕНЦИЯ

Ден на доставка : 19.10.2017

Време на доставка: CETIBEX _DAM (BGN)
Volume (MWh)
Base (1 - 24)
115.51 BGN
12704.30 MWh
Peak (9 - 20)
131.77 BGN
6838.3 MWh
Off-Peak (1-8;21-24)
99.26 BGN
5866.0 MWh
НОВИНИ
20.10.2016 16:59

Във връзка с предстоящото развитие на интеграционните процеси в региона на югоизточна Европа и в съответствие с плана на национално ниво за въвеждане на Борсов пазар в Република Македония, представители на БНЕБ ЕАД и Оператора на пазара на електроенергия (ОПЕЕ) на Република Македония, дирекция на МЕПСО, проведоха двустранна среща на 13.10.2016 г. в град Скопие.
 
IBEX Base (19.10.2017) : 115.51 BGN, 12704.30 MWh, IBEX Peak (19.10.2017) : 131.77 BGN 6838.3 MWh, IBEX Off-Peak (19.10.2017) : 99.26 BGN 5866.0 MWh

© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act