Най-довереният партньор за вас
ТЕНДЕНЦИЯ

Ден на доставка : 27.06.2017

Време на доставка: CETIBEX _DAM (BGN)
Volume (MWh)
Base (1 - 24)
82.07 BGN
16284.50 MWh
Peak (9 - 20)
90.06 BGN
10691.5 MWh
Off-Peak (1-8;21-24)
74.08 BGN
5593.0 MWh
НОВИНИ
20.10.2016 16:59

Във връзка с предстоящото развитие на интеграционните процеси в региона на югоизточна Европа и в съответствие с плана на национално ниво за въвеждане на Борсов пазар в Република Македония, представители на БНЕБ ЕАД и Оператора на пазара на електроенергия (ОПЕЕ) на Република Македония, дирекция на МЕПСО, проведоха двустранна среща на 13.10.2016 г. в град Скопие.
 
IBEX Base (27.06.2017) : 82.07 BGN, 16284.50 MWh, IBEX Peak (27.06.2017) : 90.06 BGN 10691.5 MWh, IBEX Off-Peak (27.06.2017) : 74.08 BGN 5593.0 MWh

© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act