Най-довереният партньор за вас
ТЕНДЕНЦИЯ

Ден на доставка : 28.04.2017

Време на доставка: CETIBEX _DAM (BGN)
Volume (MWh)
Base (1 - 24)
67.45 BGN
13563.00 MWh
Peak (9 - 20)
69.81 BGN
8501.8 MWh
Off-Peak (1-8;21-24)
65.09 BGN
5061.2 MWh
НОВИНИ
20.10.2016 16:59

Във връзка с предстоящото развитие на интеграционните процеси в региона на югоизточна Европа и в съответствие с плана на национално ниво за въвеждане на Борсов пазар в Република Македония, представители на БНЕБ ЕАД и Оператора на пазара на електроенергия (ОПЕЕ) на Република Македония, дирекция на МЕПСО, проведоха двустранна среща на 13.10.2016 г. в град Скопие.
 
IBEX Base (28.04.2017) : 67.45 BGN, 13563.00 MWh, IBEX Peak (28.04.2017) : 69.81 BGN 8501.8 MWh, IBEX Off-Peak (28.04.2017) : 65.09 BGN 5061.2 MWh

© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act