Най-довереният партньор за вас
ТЕНДЕНЦИЯ

Ден на доставка : 17.08.2017

Време на доставка: CETIBEX _DAM (BGN)
Volume (MWh)
Base (1 - 24)
73.70 BGN
12377.10 MWh
Peak (9 - 20)
87.46 BGN
6748.9 MWh
Off-Peak (1-8;21-24)
59.95 BGN
5628.2 MWh
НОВИНИ
20.10.2016 16:59

Във връзка с предстоящото развитие на интеграционните процеси в региона на югоизточна Европа и в съответствие с плана на национално ниво за въвеждане на Борсов пазар в Република Македония, представители на БНЕБ ЕАД и Оператора на пазара на електроенергия (ОПЕЕ) на Република Македония, дирекция на МЕПСО, проведоха двустранна среща на 13.10.2016 г. в град Скопие.
 
IBEX Base (17.08.2017) : 73.70 BGN, 12377.10 MWh, IBEX Peak (17.08.2017) : 87.46 BGN 6748.9 MWh, IBEX Off-Peak (17.08.2017) : 59.95 BGN 5628.2 MWh

© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act