Най-довереният партньор за вас
ТЕНДЕНЦИЯ

Ден на доставка : 23.10.2017

Време на доставка: CETIBEX _DAM (BGN)
Volume (MWh)
Base (1 - 24)
76.87 BGN
10236.60 MWh
Peak (9 - 20)
101.67 BGN
6083.8 MWh
Off-Peak (1-8;21-24)
52.08 BGN
4152.8 MWh
НОВИНИ
20.10.2016 16:59

Във връзка с предстоящото развитие на интеграционните процеси в региона на югоизточна Европа и в съответствие с плана на национално ниво за въвеждане на Борсов пазар в Република Македония, представители на БНЕБ ЕАД и Оператора на пазара на електроенергия (ОПЕЕ) на Република Македония, дирекция на МЕПСО, проведоха двустранна среща на 13.10.2016 г. в град Скопие.
 
IBEX Base (23.10.2017) : 76.87 BGN, 10236.60 MWh, IBEX Peak (23.10.2017) : 101.67 BGN 6083.8 MWh, IBEX Off-Peak (23.10.2017) : 52.08 BGN 4152.8 MWh

© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act