Най-довереният партньор за вас
ТЕНДЕНЦИЯ

Ден на доставка : 23.09.2017

Време на доставка: CETIBEX _DAM (BGN)
Volume (MWh)
Base (1 - 24)
65.41 BGN
12279.20 MWh
Peak (9 - 20)
81.33 BGN
6127.9 MWh
Off-Peak (1-8;21-24)
49.48 BGN
6151.3 MWh
НОВИНИ
20.10.2016 16:59

Във връзка с предстоящото развитие на интеграционните процеси в региона на югоизточна Европа и в съответствие с плана на национално ниво за въвеждане на Борсов пазар в Република Македония, представители на БНЕБ ЕАД и Оператора на пазара на електроенергия (ОПЕЕ) на Република Македония, дирекция на МЕПСО, проведоха двустранна среща на 13.10.2016 г. в град Скопие.
 
IBEX Base (23.09.2017) : 65.41 BGN, 12279.20 MWh, IBEX Peak (23.09.2017) : 81.33 BGN 6127.9 MWh, IBEX Off-Peak (23.09.2017) : 49.48 BGN 6151.3 MWh

© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act