IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

 
Търгове
* Средноаритметични цени.

Във връзка с промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) - чл. 185.1, в сила от 21.01.2019 г.,
цените публикувани от тази дата се променят от „средноаритметични“ на „среднопретеглени“.Моля изберете дата:

Date Hour (CET) Auction Type Initiator Name Product Loads
(MW)
Weighted Average Price
(BGN/MWh)
Participants
11.02.2021 09:30 Sale Nаtsionalna elektricheska kompania EAD IBEX Auction (Buyers) (22.02-28.02).2021 Baseload 100 109.60 ACTAEL EOOD; AXPO Bulgaria EAD; CEZ Trade Bulgaria EAD; Danske Commodities A/S; Energy Market AD; EVN Trading South East Europe EAD; MET Energy Trading Bulgaria EAD
11.02.2021 09:00 Sale Nаtsionalna elektricheska kompania EAD IBEX Auction (Buyers) (15.02-21.02).2021 Baseload 100 111.26 ACTAEL EOOD; AXPO Bulgaria EAD; CEZ Trade Bulgaria EAD; Danske Commodities A/S; Energy Market AD; EVN Trading South East Europe EAD; MET Energy Trading Bulgaria EAD; Ritam-4-TB OOD
28.01.2021 09:00 Sale Nаtsionalna elektricheska kompania EAD IBEX Auction (Buyers) (01.02-28.02).2021 Baseload 100 108.93 CEZ Trade Bulgaria EAD; Danske Commodities A/S; Elpetra Energy Ltd; Energo-Pro Energy Services EAD; Energy Market AD; EVN Trading South East Europe EAD; GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.; MET Energy Trading Bulgaria EAD; Synergon Energy EOOD
15.01.2021 10:30 Purchase Energy Market AD IBEX Auction (Sellers) (01.04-30.06).2021 Baseload 10 90.00
15.01.2021 10:00 Purchase Energy Market AD IBEX Auction (Sellers) (01.03-31.03).2021 Baseload 10 100.00
15.01.2021 09:30 Purchase Energy Market AD IBEX Auction (Sellers) (01.02-28.02).2021 Baseload 10 105.00
15.01.2021 09:00 Purchase Energy Market AD IBEX Auction (Sellers) (01.07-31.12).2021 Baseload 10 94.40
11.12.2020 13:30 Purchase European Trade of Energy AD IBEX Auction (Sellers) (01.01-30.06).2021 Baseload 10 93.00
09.12.2020 12:00 Purchase LUKOIL Neftohim Burgas AD IBEX Auction (Sellers) (01.01-31.03).2021 Baseload 60 108.36 CEZ Trade Bulgaria EAD; Energy Market AD; Grand Energy Distribution EOOD
25.11.2020 09:30 Purchase Energy Market AD IBEX Auction (Sellers) (01.01-31.03).2021 Baseload 45 92.70
25.11.2020 09:00 Purchase Alpiq Energy SE IBEX Auction (Sellers) (01.01-31.03).2021 Baseload 45 92.70
25.09.2020 09:30 Purchase GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. IBEX Auction (Sellers) (01.10-31.12).2020 Baseload 90 92.00
25.09.2020 09:00 Purchase GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. IBEX Auction (Sellers) (01.10-31.12).2020 Peak load 12h 75 108.00
25.08.2020 11:30 Purchase Elektrorazpredelenie Yug EAD IBEX Auction (Sellers) (01.01-30.06).2021 Peak load 12h 10 109.53 Energy Supply EOOD; Grand Energy Distribution EOOD
25.08.2020 11:00 Purchase Elektrorazpredelenie Yug EAD IBEX Auction (Sellers) (01.10-31.12).2020 Peak load 12h 10 109.86
13.08.2020 10:30 Purchase CEZ Distribution Bulgaria AD IBEX Auction (Sellers) (01.12-31.12).2020 Peak load 12h 10 108.38 Alpiq Energy SE; CEZ Trade Bulgaria EAD; Energo-Pro Energy Services EOOD; Grand Energy Distribution EOOD
13.08.2020 10:00 Purchase CEZ Distribution Bulgaria AD IBEX Auction (Sellers) (01.10-31.12).2020 Peak load 12h 10 109.33 Alpiq Energy SE; Grand Energy Distribution EOOD
13.08.2020 09:30 Purchase CEZ Distribution Bulgaria AD IBEX Auction (Sellers) (01.12-31.12).2020 Baseload 30 88.90 Alpiq Energy SE; CEZ Trade Bulgaria EAD; Energo-Pro Energy Services EOOD; Grand Energy Distribution EOOD
13.08.2020 09:00 Purchase CEZ Distribution Bulgaria AD IBEX Auction (Sellers) (01.10-31.12).2020 Baseload 35 90.44 CEZ Trade Bulgaria EAD; Grand Energy Distribution EOOD
29.06.2020 11:00 Sale Grand Energy Distribution EOOD IBEX Auction (Buyers) (01.07-31.12).2020 Baseload 10 91.13


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act