IBEX Base (24.08.2019) : 97.95 BGN, 23286.30 MWh, IBEX Peak (24.08.2019) : 97.50 BGN 12520.1 MWh, IBEX Off-Peak (24.08.2019) : 98.40 BGN 10766.2 MWh

 
Цени и количества

Моля изберете дата:

BGN/MWh
MWh
Продукти Средно претеглена цена (BGN/MWh) Максимална цена (BGN/MWh) Минимална цена (BGN/MWh) Последна цена (BGN/MWh) Търгуван обем (MWh)
PH-190824-01 97.59 97.59 97.59 97.59 1.20
PH-190824-02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-190824-03 97.59 97.59 97.59 97.59 2.90
PH-190824-04 95.83 95.83 95.83 95.83 2.80
PH-190824-05 95.83 95.83 95.83 95.83 2.80
PH-190824-06 97.59 97.59 97.59 97.59 3.50
PH-190824-07 113.44 113.44 113.44 113.44 2.00
PH-190824-08 117.35 117.35 117.35 117.35 1.30
PH-190824-09 113.44 113.44 113.44 113.44 5.00
PH-190824-10 107.57 107.57 107.57 107.57 5.00
PH-190824-11 107.57 107.57 107.57 107.57 5.00
PH-190824-12 107.57 107.57 107.57 107.57 5.00
PH-190824-13 107.57 107.57 107.57 107.57 12.00
PH-190824-14 107.57 107.57 107.57 107.57 1.00
PH-190824-15 107.57 107.57 107.57 107.57 1.00
PH-190824-16 117.35 117.35 117.35 117.35 0.90
PH-190824-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-190824-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-190824-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-190824-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-190824-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-190824-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-190824-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-190824-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общ търгуван обем 51.40


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act