IBEX Base (04.04.2020) : 36.81 BGN, 31984.80 MWh, IBEX Peak (04.04.2020) : 32.57 BGN 16356.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.04.2020) : 41.06 BGN 15628.2 MWh

 
Цени и количества

Моля изберете дата:

BGN/MWh
MWh
Продукти Средно претеглена цена (BGN/MWh) Максимална цена (BGN/MWh) Минимална цена (BGN/MWh) Последна цена (BGN/MWh) Търгуван обем (MWh)
PH-200404-01 48.27 52.12 40.09 46.31 410.00
PH-200404-02 46.55 53.55 43.05 44.98 406.00
PH-200404-03 43.85 51.83 41.54 44.57 215.80
PH-200404-04 43.50 51.83 36.30 40.54 393.90
PH-200404-05 40.00 51.83 26.40 37.65 432.70
PH-200404-06 40.58 51.83 36.20 36.51 235.00
PH-200404-07 40.74 51.83 36.93 37.84 213.90
PH-200404-08 44.16 51.83 35.63 42.75 193.50
PH-200404-09 44.46 51.83 38.57 45.69 134.30
PH-200404-10 42.62 51.83 35.63 41.33 162.00
PH-200404-11 46.76 48.90 19.56 37.18 148.90
PH-200404-12 42.95 45.18 15.65 25.62 45.10
PH-200404-13 45.18 45.18 45.18 45.18 40.00
PH-200404-14 41.87 45.18 9.84 18.97 45.70
PH-200404-15 43.38 45.18 7.86 21.51 42.80
PH-200404-16 44.49 48.31 9.78 19.36 81.80
PH-200404-17 38.14 45.18 27.58 35.56 134.20
PH-200404-18 42.17 45.18 37.36 37.36 75.30
PH-200404-19 46.67 52.06 43.03 46.55 121.70
PH-200404-20 71.07 88.01 45.18 88.01 195.00
PH-200404-21 50.15 58.19 41.60 58.19 75.00
PH-200404-22 52.02 55.31 45.18 54.57 153.40
PH-200404-23 35.22 45.18 9.78 39.12 126.10
PH-200404-24 43.67 45.18 34.42 35.20 47.20
Общ търгуван обем 4,129.30


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act