IBEX Base (21.10.2019) : 110.22 BGN, 23290.70 MWh, IBEX Peak (21.10.2019) : 130.03 BGN 13004.3 MWh, IBEX Off-Peak (21.10.2019) : 90.42 BGN 10286.4 MWh

 
Цени и количества

Моля изберете дата:

BGN/MWh
MWh
Продукти Средно претеглена цена (BGN/MWh) Максимална цена (BGN/MWh) Минимална цена (BGN/MWh) Последна цена (BGN/MWh) Търгуван обем (MWh)
PH-191021-01 51.67 53.00 48.90 53.00 4.00
PH-191021-02 89.97 89.97 89.97 89.97 1.80
PH-191021-03 88.01 88.01 88.01 88.01 2.00
PH-191021-04 82.14 82.14 82.14 82.14 2.00
PH-191021-05 80.19 80.19 80.19 80.19 2.00
PH-191021-06 86.06 86.06 86.06 86.06 2.80
PH-191021-07 127.13 127.13 127.13 127.13 0.80
PH-191021-08 156.46 156.46 156.46 156.46 5.00
PH-191021-09 156.46 156.46 156.46 156.46 5.00
PH-191021-10 138.72 156.46 97.79 140.82 2.50
PH-191021-11 131.02 131.04 130.84 131.04 5.50
PH-191021-12 116.31 117.35 97.01 117.35 13.70
PH-191021-13 166.95 254.25 136.91 254.25 5.60
PH-191021-14 147.88 195.58 146.69 195.58 4.10
PH-191021-15 146.69 146.69 146.69 146.69 5.00
PH-191021-16 131.04 131.04 131.04 131.04 3.00
PH-191021-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-191021-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-191021-19 161.96 164.29 160.38 160.38 11.70
PH-191021-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-191021-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-191021-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-191021-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-191021-24 50.85 50.85 50.85 50.85 0.10
Общ търгуван обем 76.60


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act