IBEX Base (28.09.2020) : 95.84 BGN, 44843.00 MWh, IBEX Peak (28.09.2020) : 104.54 BGN 25834.0 MWh, IBEX Off-Peak (28.09.2020) : 87.14 BGN 19009.0 MWh

 
Цени и количества

Моля изберете дата:

BGN/MWh
MWh
Продукти Средно претеглена цена (BGN/MWh) Максимална цена (BGN/MWh) Минимална цена (BGN/MWh) Последна цена (BGN/MWh) Търгуван обем (MWh)
PH-200927-01 41.56 50.85 31.74 50.85 58.10
PH-200927-02 39.27 45.22 23.47 32.13 69.10
PH-200927-03 45.06 128.10 23.47 97.79 114.70
PH-200927-04 29.40 48.90 19.56 48.90 46.50
PH-200927-05 31.86 44.98 17.60 44.40 53.10
PH-200927-06 30.51 44.98 22.47 44.98 124.10
PH-200927-07 34.85 58.46 30.35 32.43 35.60
PH-200927-08 44.32 50.85 40.97 44.57 59.80
PH-200927-09 55.21 58.67 49.48 52.81 73.90
PH-200927-10 59.83 66.50 51.63 62.29 58.60
PH-200927-11 62.16 65.73 57.70 64.54 35.90
PH-200927-12 59.95 74.11 29.34 67.96 62.90
PH-200927-13 71.72 78.02 54.55 76.32 82.50
PH-200927-14 64.01 73.26 51.44 66.32 99.10
PH-200927-15 60.51 68.45 50.38 56.74 116.70
PH-200927-16 62.88 72.36 51.79 63.29 145.00
PH-200927-17 64.87 72.78 56.82 65.91 229.30
PH-200927-18 78.43 88.01 70.47 81.01 253.70
PH-200927-19 97.75 101.70 87.07 97.79 314.60
PH-200927-20 102.93 109.52 98.77 103.27 456.70
PH-200927-21 101.19 105.52 90.18 99.22 419.00
PH-200927-22 94.88 97.79 86.54 95.70 485.90
PH-200927-23 89.13 93.88 74.34 86.06 355.50
PH-200927-24 77.12 81.60 71.03 75.40 123.60
Общ търгуван обем 3,873.90


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act