IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

 
Цени и количества

Моля изберете дата:

BGN/MWh
MWh
Продукти Средно претеглена цена (BGN/MWh) Максимална цена (BGN/MWh) Минимална цена (BGN/MWh) Последна цена (BGN/MWh) Търгуван обем (MWh)
PH-210307-01 93.14 97.79 84.10 93.88 14.80
PH-210307-02 63.00 63.00 63.00 63.00 1.00
PH-210307-03 55.11 58.69 54.76 58.69 1.10
PH-210307-04 54.76 54.76 54.76 54.76 1.00
PH-210307-05 62.59 62.59 62.59 62.59 1.00
PH-210307-06 70.41 70.41 70.41 70.41 1.30
PH-210307-07 62.59 62.59 62.59 62.59 1.00
PH-210307-08 72.85 76.08 58.67 74.32 16.10
PH-210307-09 58.67 58.67 58.67 58.67 0.30
PH-210307-10 72.85 72.95 70.41 72.95 5.20
PH-210307-11 74.91 76.28 72.17 76.28 15.00
PH-210307-12 72.05 72.17 66.50 66.50 5.10
PH-210307-13 79.21 80.19 78.23 78.23 6.00
PH-210307-14 73.44 73.44 73.44 73.44 5.00
PH-210307-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-210307-16 69.69 69.69 69.69 69.69 0.10
PH-210307-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-210307-18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-210307-19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-210307-20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-210307-21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-210307-22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-210307-23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PH-210307-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общ търгуван обем 74.00


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act