IBEX Base (04.07.2020) : 60.02 BGN, 46147.30 MWh, IBEX Peak (04.07.2020) : 56.85 BGN 24892.5 MWh, IBEX Off-Peak (04.07.2020) : 63.19 BGN 21254.8 MWh

 
Търгове
* Средноаритметични цени.

Във връзка с промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) - чл. 185.1, в сила от 21.01.2019 г.,
цените публикувани от тази дата се променят от „средноаритметични“ на „среднопретеглени“.Моля изберете дата:

Date Hour (CET) Auction Type Initiator Name Product Loads
(MW)
Weighted Average Price
(BGN/MWh)
Participants
29.06.2020 11:00 Sale Grand Energy Distribution EOOD IBEX Auction (Buyers) (01.07-31.12).2020 Baseload 10 91.13
25.06.2020 09:00 Sale Energy Market AD IBEX Auction (Buyers) (01.07-31.12).2020 Baseload 35 89.00
24.06.2020 09:00 Purchase CEZ Electro Bulgaria AD IBEX Auction (Sellers) (01.07-31.12).2020 Baseload 11 85.90
23.06.2020 09:30 Purchase CEZ Electro Bulgaria AD IBEX Auction (Sellers) (01.07-31.12).2020 Peak load 12h 25 100.96 CEZ Trade Bulgaria EAD; Grand Energy Distribution EOOD; Synergon Energy EOOD
23.06.2020 09:00 Purchase CEZ Electro Bulgaria AD IBEX Auction (Sellers) (01.07-31.12).2020 Peak load 16h 10 101.30 CEZ Trade Bulgaria EAD; Energy Supply EOOD; Grand Energy Distribution EOOD; Synergon Energy EOOD
12.06.2020 IBEX Auction (Sellers) (01.07.2020-31.12.2021) Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+1000%) 10 83.45
05.06.2020 IBEX Auction (Buyers) (10.06-30.06).2020 Baseload 259 61.86 ACTAEL EOOD; AXPO Bulgaria EAD; CEZ Trade Bulgaria EAD; Danske Commodities A/S; Elpetra Energy Ltd; Energy Market AD; Energy Supply EOOD; GEN-I SOFIA - ELECTRICITY TRADING AND SALES EOOD ; GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.; MET Energy Trading Bulgaria EAD; PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
01.06.2020 IBEX Auction (Buyers) (08.06-30.06).2020 Baseload 51 60.50 Energy Supply EOOD; Nаtsionalna elektricheska kompania EAD
29.05.2020 IBEX Auction (Buyers) (01.06-30.06).2020 Baseload 10 63.60
19.05.2020 IBEX Auction (Sellers) (21.05-20.11).2020 Non-standardaized; Deviation Hourly (-90%/+400%) 4 73.00
13.05.2020 IBEX Auction (Buyers) (01.01-31.03).2021 Non-standardaized; Deviation Hourly (-50%/+500%) 20 105.00
29.04.2020 IBEX Auction (Sellers) (01.07-31.12).2020 Non-standardaized; Deviation Hourly (-60%/+200%) 60 90.10 Balkan logic OOD; Grand Energy Distribution EOOD; Nаtsionalna elektricheska kompania EAD
22.04.2020 IBEX Auction (Buyers) (01.07-31.12).2020 Non-standardaized; Deviation Hourly (-100%/+400%) 1 99.00
09.04.2020 IBEX Auction (Sellers) (10.04-30.06).2020 Non-standardized; Deviation Hourly (-50%/+100%) 10 74.27 CEZ Electro Bulgaria AD; CEZ Trade Bulgaria EAD; Danske Commodities A/S; Grand Energy Distribution EOOD; Nаtsionalna elektricheska kompania EAD; Synergon Energy EOOD; TOPLOFIKACIA SOFIA EAD
08.04.2020 IBEX Auction (Sellers) (09.04-30.06).2020 Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+500%) 10 59.48
06.04.2020 IBEX Auction (Buyers) (01.07-31.12).2020 Non-standardized; Deviation hourly (-90%/+200%) 10 99.00
30.03.2020 IBEX Auction (Buyers) (01.06-31.12).2020 Baseload 8 99.00
28.02.2020 IBEX Auction (Sellers) (01.05-30.06).2020 Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+200%) 1 93.00
19.02.2020 IBEX Auction (Buyers) (01.03-20.03).2020 Baseload 15 96.20
19.02.2020 IBEX Auction (Buyers) (01.03-21.03).2020 Baseload 15 96.80


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act