IBEX Base (26.05.2020) : 38.59 BGN, 37316.90 MWh, IBEX Peak (26.05.2020) : 41.63 BGN 19464.7 MWh, IBEX Off-Peak (26.05.2020) : 35.56 BGN 17852.2 MWh

 
Търгове
* Средноаритметични цени.

Във връзка с промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) - чл. 185.1, в сила от 21.01.2019 г.,
цените публикувани от тази дата се променят от „средноаритметични“ на „среднопретеглени“.Моля изберете дата:

Date Weighted Average Price
(BGN/MWh)
Auctions Loads
(MW)
Participants
19.05.202073.00 IBEX Auction (Sellers) (21.05-20.11).2020 Non-standardaized; Deviation Hourly (-90%/+400%) 4
13.05.2020105.00 IBEX Auction (Buyers) (01.01-31.03).2021 Non-standardaized; Deviation Hourly (-50%/+500%) 20
29.04.202090.10 IBEX Auction (Sellers) (01.07-31.12).2020 Non-standardaized; Deviation Hourly (-60%/+200%) 60 Balkan logic OOD; Grand Energy Distribution EOOD; Nаtsionalna elektricheska kompania EAD
22.04.202099.00 IBEX Auction (Buyers) (01.07-31.12).2020 Non-standardaized; Deviation Hourly (-100%/+400%) 1
09.04.202074.27 IBEX Auction (Sellers) (10.04-30.06).2020 Non-standardized; Deviation Hourly (-50%/+100%) 10 CEZ Electro Bulgaria AD; CEZ Trade Bulgaria EAD; Danske Commodities A/S; Grand Energy Distribution EOOD; Nаtsionalna elektricheska kompania EAD; Synergon Energy EOOD; TOPLOFIKACIA SOFIA EAD
08.04.202059.48 IBEX Auction (Sellers) (09.04-30.06).2020 Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+500%) 10
06.04.202099.00 IBEX Auction (Buyers) (01.07-31.12).2020 Non-standardized; Deviation hourly (-90%/+200%) 10
30.03.202099.00 IBEX Auction (Buyers) (01.06-31.12).2020 Baseload 8
28.02.202093.00 IBEX Auction (Sellers) (01.05-30.06).2020 Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+200%) 1
19.02.202096.20 IBEX Auction (Buyers) (01.03-20.03).2020 Baseload 15
19.02.202096.80 IBEX Auction (Buyers) (01.03-21.03).2020 Baseload 15
14.02.2020105.00 IBEX Auction (Sellers) (01.07-31.12).2020 Non-standardized; Deviation Hourly (+500%/-100%) 5
31.01.202086.99 IBEX Auction (Sellers) (01.02-31.12).2020 Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+1000%) 1
30.01.202025.00 IBEX Auction (Sellers) (01.02-31.12).2020 Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+1000%) 1
16.01.202096.00 IBEX Auction (Buyers) (16.03-30.06).2020 Baseload 5
15.01.202096.90 IBEX Auction (Buyers) (15.03-30.06).2020 Baseload 2
15.01.202096.20 IBEX Auction (Buyers) (16.03-30.06).2020 Baseload 15
10.01.202096.80 IBEX Auction (Buyers) (15.03-30.06).2020 Baseload 15
08.01.2020109.80 IBEX Auction (Sellers) (01.02-30.06).2020 Non-standardized; Deviation Hourly (-90%/+120%) 4 CEZ Trade Bulgaria EAD; Energy Supply EOOD
31.12.201999.23 IBEX Auction (Buyers) (01.01-30.06).2020 Baseload 10 CEZ Trade Bulgaria EAD; Stomana-Industry AD


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act