IBEX Base (26.05.2020) : 38.59 BGN, 37316.90 MWh, IBEX Peak (26.05.2020) : 41.63 BGN 19464.7 MWh, IBEX Off-Peak (26.05.2020) : 35.56 BGN 17852.2 MWh

 
Търгове
* Средноаритметични цени.

Във връзка с промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) - чл. 185.1, в сила от 21.01.2019 г.,
цените публикувани от тази дата се променят от „средноаритметични“ на „среднопретеглени“.Моля изберете дата:

Date Weighted Average Price
(BGN/MWh)
Auctions Loads
(MW)
Participants
14.06.201877.66 * IBEX Auction (Buyers) (01.07-31.08).2018 Baseload 50 CEZ Trade Bulgaria EAD; Energy Market AD; LUKOIL Neftohim Burgas AD; Stomana-Industry AD
14.06.201878.24 * IBEX Auction (Buyers) (01.07-31.07).2018 Baseload 45 Energy Market AD; EVN Trading South East Europe EAD; GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.; PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana; Ritam-4-TB OOD
07.06.201878.02 * IBEX Auction (Buyers) (01.07-14.09).2018 Baseload 10
30.05.201878.66 * IBEX Auction (Buyers) (01.07-31.12).2018 Baseload variable +45% 50 Alpiq Energy SE; CEZ Trade Bulgaria EAD; Energeo EOOD; Energoinvestment AD; Energy Market AD; EVN Trading South East Europe EAD
29.05.201883.65 * IBEX Auction (Buyers) (01.06-30.06).2018 Peak load 16h 11
28.05.201871.14 * IBEX Auction (Buyers) (01.06-30.06).2018 Baseload variable +/- 30% 16 GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.; TM-Technology AD
28.05.201887.04 * IBEX Auction (Buyers) (01.06-30.06).2018 Peak load 12h 15 EVN Trading South East Europe EAD; Grand Energy Distribution EOOD
28.05.201867.51 * IBEX Auction (Buyers) (01.06-30.06).2018 Baseload 44 Alpiq Energy SE; Biovet AD; TM-Technology AD
25.05.201873.13 * IBEX Auction (Buyers) (01.06-31.12).2018 Baseload 1
23.05.201875.92 * IBEX Auction (Buyers) (01.07-31.12).2018 Baseload 33 Alpiq Energy SE; Energo-Pro Energy Services EOOD; Energy Market AD; Ritam-4-TB OOD; Synergon Energy EOOD
23.05.201870.67 * IBEX Auction (Buyers) (01.06-30.06).2018 Baseload variable +/- 25% 22 GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.; TM-Technology AD
23.05.201886.79 * IBEX Auction (Buyers) (01.06-30.06).2018 Peak load 12h 30 CEZ Trade Bulgaria EAD; Energo-Pro Energy Services EOOD; EVN Trading South East Europe EAD; GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.
23.05.201876.11 * IBEX Auction (Buyers) (01.06.2018-14.09.2018) & (26.10.2018-30.06.2019) Baseload 15
23.05.201878.49 * IBEX Auction (Buyers) (01.07-31.12).2018 Baseload variable (+) 50% 40 CEZ Trade Bulgaria EAD; Energo-Pro Energy Services EOOD; Energo-Pro Trading EAD; EVN Trading South East Europe EAD; GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.
22.05.201869.30 * IBEX Auction (Buyers) (01.06-30.06).2018 Baseload 50 Biovet AD; CEZ Electro Bulgaria AD; CEZ Trade Bulgaria EAD; Energo-Pro Energy Services EOOD; EVN Trading South East Europe EAD; PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana; TM-Technology AD
18.05.201874.27 * IBEX Auction (Buyers) (01.06.2018-14.09.2018) & (26.10.2018-30.06.2019) Baseload 19 CEZ Trade Bulgaria EAD; EVN Trading South East Europe EAD;
17.05.201878.21 * IBEX Auction (Buyers) (01.07-30.11).2018 Baseload variable ( + ) 50% 100 CEZ Trade Bulgaria EAD; Energeo EOOD; Energo-Pro Energy Services EOOD; Energo-Pro Trading EAD; Energy Market AD; Energy MT EAD; European Тrade of Еnergy AD; EVN Trading South East Europe EAD; GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.; Grand Energy Distribution EOOD; MET Energy Trading Bulgaria EAD; Ritam-4-TB OOD.
15.05.201872.46 * IBEX Auction (Buyers) (01.06-14.09).2018 Baseload 50 CEZ Trade Bulgaria EAD,Energo-Pro Trading EAD,Energy Market AD,Energy MT EAD,GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.,PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,Zlatna Panega Cement AD
14.05.201878.03 * IBEX Auction (Buyers) (01.07-30.11).2018 Baseload variable ( + ) 50% 100 CEZ Trade Bulgaria EAD, Danske Commodities A/S, Energeo EOOD, Energo-Pro Energy Services EOOD, Energo-Pro Trading EAD, Energy Market AD, Energy MT EAD, European Тrade of Еnergy AD, EVN Trading South East Europe EAD, GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Grand Energy Distribution EOOD, Interenergo, energy engineering Ltd., Ritam-4-TB OOD, Synergon Energy EOOD
11.05.201873.59 * IBEX Auction (Buyers) (01.06.2018-14.09.2018) & (26.10.2018-30.06.2019) Baseload 50 Alpiq Energy SE, CEZ Trade Bulgaria EAD, Energy MT EAD, EVN Trading South East Europe EAD, GEN-I trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Grand Energy Distribution EOOD


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act