IBEX Base (26.05.2020) : 38.59 BGN, 37316.90 MWh, IBEX Peak (26.05.2020) : 41.63 BGN 19464.7 MWh, IBEX Off-Peak (26.05.2020) : 35.56 BGN 17852.2 MWh

 
Търгове
* Средноаритметични цени.

Във връзка с промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) - чл. 185.1, в сила от 21.01.2019 г.,
цените публикувани от тази дата се променят от „средноаритметични“ на „среднопретеглени“.Моля изберете дата:

Date Weighted Average Price
(BGN/MWh)
Auctions Loads
(MW)
Participants
10.05.201873.95 * IBEX Auction (Buyers) (01.06.2018-14.09.2018) & (26.10.2018-30.06.2019) Baseload 50 Alpiq Energy SE, Elpetra Energy Ltd, Energy MT EAD, Energy Supply EOOD, EVN Trading South East Europe EAD, GEN-I trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Grand Energy Distribution EOOD, PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana.
09.05.201874.38 * IBEX Auction (Buyers) (01.06.2018-14.09.2018) & (26.10.2018-30.06.2019) Baseload 50 Alpiq Energy SE, CEZ Trade Bulgaria EAD, Elpetra Energy Ltd, Energy Market AD, Energy MT EAD, Energy Supply EOOD, EVN Trading South East Europe EAD, GEN-I trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Grand Energy Distribution EOOD, PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana.
04.05.201869.60 * IBEX Auction (Buyers) (01.06-31.08).2018 Baseload 50 CEZ Trade Bulgaria EAD, Danske CommoditieF120:BA131s A/S, Energy Market AD, Energy MT EAD, Energy Supply EOOD, European trade of energy AD, GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Grand Energy Distribution EOOD, Ritam-4-TB OOD, TM-Technology AD.
04.05.201872.76 * IBEX Auction (Buyers) (01.06.2018-14.09.2018) & (25.10.2018-30.06.2019) Baseload 50 CEZ Trade Bulgaria EAD, Energy Market AD, Energy MT EAD, Energy Supply EOOD, EVN Trading South East Europe EAD, Grand Energy Distribution EOOD, Ritam-4-TB OOD, TM-Technology AD.
27.04.201873.25 * IBEX Auction (Buyers) (01.06).2018-(30.06).2019 Baseload 40 CEZ Trade Bulgaria EAD, Elpetra Energy Ltd., Energeo EOOD , Energo-Pro Energy Services EOOD, Energy Market AD, Energy MT EAD, European trade of energy AD, EVN Trading South East Europe EAD, Grand Energy Distribution EOOD, Most Energy AD, Ritam-4-TB OOD.
24.04.201858.31 * IBEX Auction (Buyers) (01.05-20.05).2018 Baseload 50 Biovet AD, CEZ Trade Bulgaria EAD, Danske Commodities A/S, Energo-Pro Energy Services EOOD, Energy MT EAD, GEN-I trgovanje in prodaja električne energije, TPP Maritsa East 2 EAD.
30.03.201855.30 * IBEX Auction (Buyers) (01.04-20.04).2018 Baseload 71  Elekticni Financni Tim d.o.o, Energy Market AD, PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
29.03.201855.00 * IBEX Auction (Buyers) (01.04-20.04).2018 Baseload 60
26.03.201855.10 * IBEX Auction (Buyers) (27.03-20.04).2018 Baseload 4
16.03.201850.38 * IBEX Auction (Buyers) (19.03-01.04).2018 Baseload 29 Energy Supply EOOD, GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Zlatna Panega Cement AD
16.03.201872.60 * IBEX Auction (Buyers) (19.03-23.03).2018 Peak load 12h (Mon-Fri) 12 Energo-Pro Energy Services EOOD, Ritam-4-TB OOD
06.03.201874.05 * IBEX Auction (Buyers) (01.05-31.12).2018 Baseload +/-25% 4
01.03.201870.05 * IBEX Auction (Buyers) (01.04-31.12).2018 Baseload 5
01.03.201879.01 * IBEX Auction (Buyers) (01.06-30.06).2018 Peak load 12h (Mon-Fri) 8 EVN Trading South East Europe EAD, Ritam-4-TB OOD
28.02.201864.94 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-31.03).2018 Baseload 50 Elekticni Financni Tim d.o.o, Energo-Pro Energy Services EOOD,
26.02.201865.55 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-31.03).2018 Baseload 20 Elekticni Financni Tim d.o.o, Elpetra Energy Ltd
23.02.201865.94 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-20.04)&(01.06-31.08).2018 Baseload 7 CEZ Trade Bulgaria EAD, Energoinvestment AD
22.02.201870.13 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-20.04)&(01.06-31.12).2018 Baseload 15
20.02.201863.43 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-20.04).2018 Baseload 70 Biovet AD, European Тrade of Еnergy AD, GEN-I trgovanje in prodaja električne energije d.o.o., Grand Energy Distribution EOOD
20.02.201863.71 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-20.04)&(01.06-30.06).2018 Baseload 20


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act