IBEX Base (26.05.2020) : 38.59 BGN, 37316.90 MWh, IBEX Peak (26.05.2020) : 41.63 BGN 19464.7 MWh, IBEX Off-Peak (26.05.2020) : 35.56 BGN 17852.2 MWh

 
Търгове
* Средноаритметични цени.

Във връзка с промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) - чл. 185.1, в сила от 21.01.2019 г.,
цените публикувани от тази дата се променят от „средноаритметични“ на „среднопретеглени“.Моля изберете дата:

Date Weighted Average Price
(BGN/MWh)
Auctions Loads
(MW)
Participants
20.02.201868.77 * IBEX Auction (Buyers) (01.04-20.04)&(01.06-31.12).2018 Baseload 50 CEZ Trade Bulgaria EAD, Danske Commodities A/S, Elpetra Energy Ltd, Energy Supply EOOD, European Тrade of Еnergy AD, EVN Trading South East Europe EAD, Grand Energy Distribution EOOD
16.02.201863.45 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-31.03).2018 Baseload 31 Biovet AD, Energo-Pro Energy Services EOOD, Energy Market AD, Grand Energy Distribution EOOD, Ritam-4-TB OOD
15.02.201863.56 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-31.03).2018 Baseload 70 Biovet AD, Danske Commodities A/S, , Energo-Pro Energy Services EOOD, Zagora Energy EOOD
14.02.201869.20 * IBEX Auction (Buyers) (15.02-28.02).2018 Baseload 50
14.02.201886.00 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-31.12).2018 Peak load 12h (Mon-Fri) 20 Energy Market AD, EVN Trading South East Europe EAD, GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
14.02.201852.67 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-31.12).2018 Off-peak 20 CEZ Electro Bulgaria AD, GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
14.02.201863.79 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-20.04)&(01.06-31.08).2018 Baseload 55 CEZ Trade Bulgaria EAD, Danske Commodities A/S, Elpetra Energy Ltd, Energy Market AD, Group Trans Energy OOD.
14.02.201864.15 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-31.03).2018 Baseload 70 Biovet AD, Danske Commodities A/S, Elpetra Energy Ltd, Energo-Pro Energy Services EOOD, European Тrade of Еnergy AD, GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. , Grand Energy Distribution EOOD, Zagora Energy EOOD
07.02.201870.40 * IBEX Auction (Buyers) (01.03–20.04)&(01.06-31.12).2018 Baseload 5 CEZ Trade Bulgaria EAD, Ritam-4-TB OOD
02.02.201870.87 * IBEX Auction (Buyers) (01.03–20.04)&(01.06-31.12).2018 Baseload 59 Biovet AD, CEZ Trade Bulgaria EAD, Elpetra Energy Ltd, Energeo EOOD, Energy Market AD, Energy MT EAD, Energy Supply EOOD, Grand Energy Distribution EOOD, Ritam-4-TB OOD
30.01.201880.02 * IBEX Auction (Buyers) (01.02-28.02).2018 Baseload (Deviation +/-25%) 27 Energo-Pro Energy Services EOOD, Ritam-4-TB OOD
30.01.201873.28 * IBEX Auction (Buyers) (01.02-31.12).2018 Baseload 10 Elpetra Energy Ltd, Grand Energy Distribution EOOD, Ritam-4-TB OOD
26.01.201885.66 * IBEX Auction (Buyers) (01.02-28.02).2018 Baseload (Deviation +/-50%) 50 CEZ Trade Bulgaria EAD, Energy MT EAD, EVN Trading South East Europe EAD, GEN-I trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
26.01.201882.37 * IBEX Auction (Buyers) (01.02-31.03).2018 Baseload (Deviation +/-50%) 20
24.01.201874.98 * IBEX Auction (Buyers) (01.02-31.03).2018 Baseload 7
23.01.201874.12 * IBEX Auction (Buyers) (01.02–20.04)&(01.06-31.12).2018 Baseload 70 Biovet AD, CEZ Trade Bulgaria EAD, Danske Commodities A/S, Energeo EOOD, Energo-Pro Energy Services EOOD, Energy Supply EOOD, Grand Energy Distribution EOOD, Most Energy AD, Ritam-4-TB OOD
22.01.201874.82 * IBEX Auction (Buyers) (01.02-31.12).2018 Baseload 20 CEZ Trade Bulgaria EAD, Energy MT EAD, Energy Supply EOOD, European Тrade of Еnergy AD, Grand Energy Distribution EOOD, Ritam-4-TB OOD.
22.01.201874.98 * IBEX Auction (Buyers) (01.02-31.03).2018 Baseload 20 Biovet AD, CEZ Electro Bulgaria AD, Energy Market AD, Energy MT EAD, Energy Supply EOOD, GEN-I trgovanje in prodaja električne energije d.o.o.
22.01.201881.10 * IBEX Auction (Buyers) (01.02-28.02).2018 Baseload (Deviation +/-10%) 20 Energy Market AD, Energo-Pro Energy Services EOOD, Grand Energy Distribution EOOD
18.01.201874.91 * IBEX Auction (Buyers) (01.02–20.04)&(01.06-31.12).2018 Baseload 50 Biovet AD, CEZ Trade Bulgaria EAD, Danske Commodities A/S, Energy Market AD, Energy MT EAD, Energy Supply EOOD, European Тrade of Еnergy AD, EVN Trading South East Europe EAD, GEN-I, Grand Energy Distribution EOOD, Most Energy AD, Ritam-4-TB OOD.


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act