IBEX Base (26.05.2020) : 38.59 BGN, 37316.90 MWh, IBEX Peak (26.05.2020) : 41.63 BGN 19464.7 MWh, IBEX Off-Peak (26.05.2020) : 35.56 BGN 17852.2 MWh

 
Търгове
* Средноаритметични цени.

Във връзка с промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) - чл. 185.1, в сила от 21.01.2019 г.,
цените публикувани от тази дата се променят от „средноаритметични“ на „среднопретеглени“.Моля изберете дата:

Date Weighted Average Price
(BGN/MWh)
Auctions Loads
(MW)
Participants
08.01.201880.50 * IBEX Auction (Buyers) 09.01.2018-19.01.2018 Baseload 40 Danske Commodities A/S, Energy Market AD, Most Energy AD
29.12.201788.35 * IBEX Auction (Buyers) 01.01.2018-19.01.2018 Baseload 1
28.12.201789.65 * IBEX Auction (Buyers) 01.01.2018-31.03.2018 Baseload 5
22.12.201797.46 * IBEX Auction (Buyers) 01.01.2018-31.01.2018 Baseload 1
21.12.201790.49 * IBEX Auction (Buyers) 01.01.2018-31.03.2018 Baseload 20 Biovet AD, CEZ Trade Bulgaria EAD, Elpetra Energy Ltd, Energo-Pro Energy Services EOOD, Energy Market AD, EVN Trading South East Europe EAD, GEN-I d.o.o., Most Energy AD, Ritam-4-TB OOD, Stomana-Industry AD.
21.12.201794.49 * IBEX Auction (Buyers) 01.01.2018-19.01.2018 Baseload 50 Alpiq Energy SE, Danske Commodities A/S, Elpetra Energy Ltd, GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., CEZ Trade Bulgaria EAD, Energy Market AD, Energy MT EAD, Energo-Pro Energy Services EOOD, Stomana-Industry AD, Ritam-4-TB OOD
21.12.201779.87 * IBEX Auction (Buyers) 01.01.2018-31.12.2018 Baseload 95 Alpiq Energy SE, Biovet AD, CEZ Trade Bulgaria EAD, Danske Commodities A/S, Energy Market AD, European Тrade of Еnergy AD, EVN Trading South East Europe EAD, Grand Energy Distribution EOOD, Most Energy AD, Stomana-Industry AD.
18.12.201799.27 * IBEX Auction (Buyers) 01.01.2018-28.02.2018 Baseload 5 EVN Trading South East Europe EAD, Energy Market AD, Ritam-4-TB OOD, CEZ Trade Bulgaria EAD.
15.12.201780.26 * IBEX Auction (Buyers) 01.01.2018-31.12.2018 Baseload 100 Alpiq Energy SE, Biovet AD, GEN-I trgovanje in prodaja električne, Grand Energy Distribution EOOD, EVN Trading South East Europe EAD, Elekticni Financni Tim d.o.o, Energeo EOOD, Energo-Pro Energy Services.EOOD, Energy Market AD, European trade of energy AD, Most Energy AD, Ritam-4-TB OOD, CEZ Trade Bulgaria EAD.
14.12.201798.15 * IBEX Auction (Buyers) 15.12.2017-28.02.2018 Baseload 10 Danske Commodities A/S, Energo-Pro Energy Services EOOD, Energo-Pro Trading EAD, Most Energy AD, CEZ Trade Bulgaria EAD.
11.12.201780.39 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-31.12).2018 Baseload 10 Most Energy AD, CEZ Trade Bulgaria EAD.
08.12.201779.78 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-31.12).2018 Baseload 50 Grand Energy Distribution EOOD, Energeo EOOD, Energy Supply EOOD, Energy Market AD, Most Energy AD, Ritam-4-TB OOD, CEZ Trade Bulgaria EAD.
07.12.201780.44 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-31.12).2018 Baseload 20 Biovet AD, Grand Energy Distribution EOOD, Energo-Pro Energy Services EOOD, Energy Market AD, Most Energy AD.
07.12.201781.02 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-30.06).2018 Baseload 12 Biovet AD, Most Energy AD.
07.12.201791.50 * IBEX Auction (Buyers) (01.02-28.02).2018 Baseload 50 Danske Commodities A/S, Energo-Pro Energy Services EOOD, Ritam-4-TB OOD.
23.11.201782.37 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-30.06).2018 Baseload 20 Grand Energy Distribution EOOD, Danske Commodities A/S, Energo-Pro Energy Services EOOD, Energy Supply EOOD, Most Energy AD, Power Syst EOOD, CEZ Trade Bulgaria EAD.
23.11.201781.83 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-31.12).2018 Baseload 20 Alpiq Energy SE, Grand Energy Distribution EOOD, Danske Commodities A/S, EVN Trading South East Europe EAD, ELEKTRIČNI FINANČNI TIM prodaja električne energije d.o.o.,Energo-Pro Energy Services EOOD, Energy Market AD, Energy Supply EOOD, Most Energy AD, ПАУЪР СИСТ ЕООД, CEZ Trade Bulgaria EAD
09.11.201781.80 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-31.12).2018 Baseload 100 Alpiq Energy SE, Biovet AD, Grand Energy Distribution EOOD, Group Trans Energy OOD, Danske Commodities A/S, GVI OOD, EVN Trading South East Europe EAD, Elpetra Energy Ltd, Energo-Pro Energy Services EOOD, Energo-Pro Trading EAD, Energy Market AD, Energy Supply EOOD, Ezpada s.r.o, ИНТЕРПРОМ ООД, Most Energy AD, NOB ELECTRIC OOD, Power Syst EOOD, CEZ Trade Bulgaria EAD.
26.10.201787.67 * IBEX Auction (Buyers) (01.11-30.11).2017 Baseload 5
19.10.201788.37 * IBEX Auction (Buyers) (01.11-30.11).2017 Baseload 1


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act