IBEX Base (26.05.2020) : 38.59 BGN, 37316.90 MWh, IBEX Peak (26.05.2020) : 41.63 BGN 19464.7 MWh, IBEX Off-Peak (26.05.2020) : 35.56 BGN 17852.2 MWh

 
Търгове
* Средноаритметични цени.

Във връзка с промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) - чл. 185.1, в сила от 21.01.2019 г.,
цените публикувани от тази дата се променят от „средноаритметични“ на „среднопретеглени“.Моля изберете дата:

Date Weighted Average Price
(BGN/MWh)
Auctions Loads
(MW)
Participants
12.10.201789.44 * IBEX Auction (Buyers) (01.11-30.11).2017 Baseload 30 Alpiq Energy SE, EVN Trading South East Europe EAD, Energo-Pro Energy Services EOOD.
06.10.201776.80 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-31.12).2018 Baseload 40 Alpiq Energy SE, Biovet AD, EVN Trading South East Europe EAD, Elpetra Energy Ltd, Energeo EOOD,Energo-Pro Energy Services EOOD,Energy Supply EOOD, Ritam-4-TB OOD, CEZ Trade Bulgaria EAD
05.10.201783.39 * IBEX Auction (Buyers) (01.11-30.11).2017 Baseload 70 Alpiq Energy SE, GEN-I trgovanje in prodaja električne energije d.o.o., Elpetra Energy Ltd, Energeo EOOD,Energo-Pro Energy Services EOOD, Energo-Pro Trading EAD, Energy Market AD, Ritam-4-TB OOD, CEZ Trade Bulgaria EAD
02.10.201775.71 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-31.12).2018 Baseload 30 Alpiq Energy SE, Biovet AD, Danske Commodities A/S, EVN Trading South East Europe EAD, Elpetra Energy Ltd,Energo-Pro Energy Services EOOD, Energo-Pro Trading EAD, Energy Market AD,Energy Supply EOOD, CEZ Trade Bulgaria EAD
29.09.201781.59 * IBEX Auction (Buyers) (01.11-30.11).2017 Baseload 50 Ezpada s.r.o., Energo-Pro Energy Services EOOD, Energo-Pro Trading EAD, Ritam-4-TB OOD, CEZ Trade Bulgaria EAD
23.08.201781.11 * IBEX Auction (Buyers) Sep-17 Baseload 19 Alpiq Energy SE, Energy Market AD
16.08.201780.34 * IBEX Auction (Buyers) Sep-17 Baseload 30 Energo-Pro Energy Services EOOD, Energo-Pro Trading EAD, Energy Market AD, Ritam-4-TB OOD
16.08.201781.91 * IBEX Auction (Buyers) (01.09-30.09).2017 Baseload (Deviation +/- 10%) 30
28.07.201779.48 * IBEX Auction (Buyers) (01.08-15.09).2017 Baseload 5 Biovet AD, Джи Ви Ай ООД
27.07.201780.76 * IBEX Auction (Buyers) (01.08-30.09).2017 Baseload 10 Energy Market AD, TPS Power Trading SRL
25.07.201780.03 * IBEX Auction (Buyers) (01.08-30.09).2017 Baseload 35 GEN-I trgovanje in prodaja električne energije d.o.o., EVN Trading South East Europe EAD.
30.06.201774.12 * IBEX Auction (Buyers) (01.07.2017 - 30.06.2018) Baseload 10 Alpiq Energy SE, EVN Trading South East Europe EAD,Energo-Pro Energy Services EOOD, Energy MT EAD,Energy Supply EOOD, Ritam-4-TB OOD
29.06.201774.18 * IBEX Auction (Buyers) (01.07.2017 - 30.06.2018) Baseload 12 EVN Trading South East Europe EAD, Energeo EOOD, Energy MT EAD, Ritam-4-TB OOD
28.06.201774.07 * IBEX Auction (Buyers) (01.07.2017 - 30.06.2018) Baseload 15 Alpiq Energy SE, EVN Trading South East Europe EAD, Energeo EOOD, Energoinvestment AD,Energy Supply EOOD, Ritam-4-TB OOD
27.06.201773.55 * IBEX Auction (Buyers) (01.07.2017 - 30.06.2018) Baseload 20 Alpiq Energy SE, Energeo EOOD, Energoinvestment AD, Ritam-4-TB OOD, CEZ Trade Bulgaria EAD
27.06.201774.00 * IBEX Auction (Buyers) (01.07.2017 - 30.06.2018) Baseload 10 Alpiq Energy SE, EVN Trading South East Europe EAD, Energeo EOOD, Energoinvestment AD, Ritam-4-TB OOD, CEZ Trade Bulgaria EAD
20.06.201773.08 * IBEX Auction (Buyers) (01.07.2017 - 30.06.2018) Baseload 40 Alpiq Energy SE, Energeo EOOD, EVN Trading South East Europe EAD, Ritam-4-TB OOD, Frea Axpo OOD, CEZ Trade Bulgaria EAD.
15.06.201776.05 * IBEX Auction (Buyers) (01.07 - 30.09).2017 Baseload 5
13.06.201772.68 * IBEX Auction (Buyers) (01.07.2017 - 30.06.2018) Baseload 20 EVN Trading South East Europe EAD, Energeo EOOD, CEZ Trade Bulgaria EAD
26.05.201769.53 * IBEX Auction (Buyers) (01.07.2017 - 30.06.2018) Baseload 9 Energeo EOOD, Ritam-4-TB OOD


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act