IBEX Base (26.05.2020) : 38.59 BGN, 37316.90 MWh, IBEX Peak (26.05.2020) : 41.63 BGN 19464.7 MWh, IBEX Off-Peak (26.05.2020) : 35.56 BGN 17852.2 MWh

 
Търгове
* Средноаритметични цени.

Във връзка с промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) - чл. 185.1, в сила от 21.01.2019 г.,
цените публикувани от тази дата се променят от „средноаритметични“ на „среднопретеглени“.



Моля изберете дата:

Date Weighted Average Price
(BGN/MWh)
Auctions Loads
(MW)
Participants
25.05.201769.50 * IBEX Auction (Buyers) (01.07.2017 - 30.06.2018) Baseload 25 EVN Trading South East Europe EAD,Energo-Pro Energy Services EOOD
23.05.201769.51 * IBEX Auction (Buyers) (01.07.2017 - 30.06.2018) Baseload 22 EVN Trading South East Europe EAD, Ritam-4-TB OOD, CEZ Trade Bulgaria EAD
22.05.201769.52 * IBEX Auction (Buyers) (01.07.2017 - 30.06.2018) Baseload 10
19.05.201769.57 * IBEX Auction (Buyers) (01.07.2017 - 30.06.2018) Baseload 10
18.05.201769.55 * IBEX Auction (Buyers) (01.07.2017 - 30.06.2018) Baseload 24 Energoinvestment AD, Energy MT EAD, EVN Trading South East Europe EAD, Ritam-4-TB OOD
18.05.201769.96 * IBEX Auction (Buyers) (15.06 - 31.08).2017 Baseload 13 GEN-I trgovanje in prodaja električne energije d.o.o., EVN Trading South East Europe EAD, Ritam-4-TB OOD
17.05.201769.87 * IBEX Auction (Buyers) (15.06 - 31.08).2017 Baseload 25 GEN-I trgovanje in prodaja električne energije d.o.o., EVN Trading South East Europe EAD
11.05.201769.53 * IBEX Auction (Buyers) (15.06 - 15.09).2017 Baseload 20
10.05.201769.91 * IBEX Auction (Buyers) (15.06.2017 - 31.08.2017) Baseload 12 Elpetra Energy Ltd, Ritam-4-TB OOD
10.05.201767.98 * IBEX Auction (Buyers) (01.07.2017 - 30.06.2018) Baseload 50 EVN Trading South East Europe EAD, Most Energy AD, Ritam-4-TB OOD, Фреа Акспо ООД, CEZ Trade Bulgaria EAD
04.05.201769.44 * IBEX Auction (Buyers) (15.06 - 15.09).2017 Baseload 30 EVN Trading South East Europe EAD, Energy MT EAD, Ritam-4-TB OOD, TPS Power Trading SRL
04.05.201768.05 * IBEX Auction (Buyers) (01.07.2017 - 30.06.2018) Baseload 50 Energeo EOOD, Energoinvestment AD, EVN Trading South East Europe EAD, Energy MT EAD, Most Energy AD, Ritam-4-TB OOD, Фреа Акспо ООД, CEZ Trade Bulgaria EAD
19.04.201769.53 * IBEX Auction (Buyers) (15.06 – 15.09).2017 Baseload 20
19.04.201769.55 * IBEX Auction (Buyers) (15.06 – 31.12).2017 Baseload 20
19.04.201767.37 * IBEX Auction (Buyers) (01.07.2017 - 30.06.2018) Baseload 10 GEN-I trgovanje in prodaja električne energije d.o.o., EVN Trading South East Europe EAD, Energoinvestment AD, Ritam-4-TB OOD, CEZ Trade Bulgaria EAD
11.04.201768.05 * IBEX Auction (Buyers) (15.06 – 15.09).2017 Baseload 10
07.04.201768.25 * IBEX Auction (Buyers) (15.06 – 15.09).2017 Baseload 10
07.04.201768.66 * IBEX Auction (Buyers) (15.06 – 31.12).2017 Baseload 20 Energo-Pro Energy Services EOOD, Energy MT EAD
07.04.201767.26 * IBEX Auction (Buyers) (01.07.2017 - 30.06.2018) Baseload 30 EVN Trading South East Europe EAD,Energo-Pro Energy Services EOOD
30.03.201765.27 * IBEX Auction (Buyers) (01.04-31.12).2017 Baseload 15


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act