IBEX Base (26.05.2020) : 38.59 BGN, 37316.90 MWh, IBEX Peak (26.05.2020) : 41.63 BGN 19464.7 MWh, IBEX Off-Peak (26.05.2020) : 35.56 BGN 17852.2 MWh

 
Търгове
* Средноаритметични цени.

Във връзка с промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) - чл. 185.1, в сила от 21.01.2019 г.,
цените публикувани от тази дата се променят от „средноаритметични“ на „среднопретеглени“.Моля изберете дата:

Date Weighted Average Price
(BGN/MWh)
Auctions Loads
(MW)
Participants
27.03.201765.50 * IBEX Auction (Buyers) (01.04 – 21.04);(15.06-31.12).2017 Baseload 5
24.03.201764.82 * IBEX Auction (Buyers) (01.04-31.12).2017 Baseload 25 EVN Trading South East Europe EAD,Energo-Pro Energy Services EOOD
22.03.201765.00 * IBEX Auction (Buyers) (01.04-31.12).2017 Baseload 20
21.03.201765.70 * IBEX Auction (Buyers) (01.04 – 21.04);(15.06-31.12).2017 Baseload 10
17.03.201764.74 * IBEX Auction (Buyers) (01.04-31.12).2017 Baseload 8 Energo-Pro Energy Services EOOD, Most Energy AD, CEZ Trade Bulgaria EAD
14.03.201766.11 * IBEX Auction (Buyers) (01.04 – 21.04);(15.06-31.12).2017 Baseload 5
07.03.201765.03 * IBEX Auction (Buyers) (01.04-31.12).2017 Baseload 5
23.02.201766.83 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-31.12).2017 Baseload 5
21.02.201765.33 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-21.04).2017 Baseload 17 Biovet AD, Elpetra Energy Ltd
21.02.201766.54 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-31.12).2017 Baseload 10
17.02.201766.11 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-21.04).2017 Baseload 15
17.02.201766.54 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-31.12).2017 Baseload 10
15.02.201766.13 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-21.04).2017 Baseload 22 Biovet AD, EVN Trading South East Europe EAD, Energy MT EAD
10.02.201784.05 * IBEX Auction (Buyers) (11.02-28.02).2017 Baseload 30 Biovet AD,Energo-Pro Energy Services EOOD, TPS Power Trading SRL
08.02.201767.18 * IBEX Auction (Buyers) (10.02-31.12).2017 Baseload 45 EVN Trading South East Europe EAD, Elpetra Energy Ltd,Energo-Pro Energy Services EOOD, Energo-Pro Trading EAD, Energy MT EAD, Ritam-4-TB OOD, TPS Power Trading SRL
03.02.201792.21 * IBEX Auction (Buyers) (06-28).02.2017 Baseload 30 EVN Trading South East Europe EAD, Energoinvestment AD,Energo-Pro Energy Services EOOD, Energy MT EAD, Ritam-4-TB OOD, CEZ Trade Bulgaria EAD
02.02.201784.85 * IBEX Auction (Buyers) (03-28).02.2017 Baseload 78 Biovet AD, EVN Trading South East Europe EAD, Energoinvestment AD,Energo-Pro Energy Services EOOD, Energo-Pro Trading EAD, Energy MT EAD, Most Energy AD, Ritam-4-TB OOD, TPS Power Trading SRL
22.12.201665.03 * IBEX Auction (Buyers) 2017 Baseload 30 EVN Trading South East Europe EAD,Energo-Pro Energy Services EOOD, Energy MT EAD, Ritam-4-TB OOD
22.12.201665.03 * IBEX Auction (Buyers) 2017 Baseload 30 EVN Trading South East Europe EAD,Energo-Pro Energy Services EOOD, Energy MT EAD, Ritam-4-TB OOD
30.11.201667.50 * IBEX Auction (Buyers) Q1-17 Baseload 43 Biovet AD,Energo-Pro Energy Services EOOD, Energy MT EAD


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act