IBEX Base (26.05.2020) : 38.59 BGN, 37316.90 MWh, IBEX Peak (26.05.2020) : 41.63 BGN 19464.7 MWh, IBEX Off-Peak (26.05.2020) : 35.56 BGN 17852.2 MWh

 
Търгове
* Средноаритметични цени.

Във връзка с промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) - чл. 185.1, в сила от 21.01.2019 г.,
цените публикувани от тази дата се променят от „средноаритметични“ на „среднопретеглени“.Моля изберете дата:

Date Weighted Average Price
(BGN/MWh)
Auctions Loads
(MW)
Participants
26.09.2019119.00 IBEX Auction (Sellers) (01.10.2019-30.06.2020) Non-standardized; Deviation Hourly (-90%/+200%) 70
25.09.201984.50 IBEX Auction (Sellers) (01.10-31.12).2019 Non-standardized; Dev. Hourly (-100%/+500%) 1
04.09.2019110.50 IBEX Auction (Sellers) (01.10.2019-29.02.2020) Non-standardized; Deviation Hourly (-80%/+150%) 10
14.08.201990.50 IBEX Auction (Sellers) (15.08.2019-31.12.2019) Non-standardized; Deviation Hourly (-100/300%) 1
14.08.201997.00 IBEX Auction (Buyers) (01.09.2019-30.06.2020) Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+500%) 15
31.07.2019109.05 IBEX Auction (Buyers) (01.08-30.09).2019 Baseload 15
26.07.2019109.80 IBEX Auction (Sellers) (01.08-31.12).2019 Non-standardized; Deviation Hourly (+50%) 5
25.07.2019107.01 IBEX Auction (Buyers) (01.08-10.08).2019 Baseload 100 Danske Commodities A/S; Elpetra Energy Ltd; Energo-Pro Trading EAD; Energy Market AD; European Тrade of Еnergy AD; GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.; Most Energy AD; PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana; Synergon Energy EOOD; TPP Maritsa 3 AD
25.07.2019106.18 IBEX Auction (Buyers) (01.08-31.08).2019 Baseload 40 CEZ Distribution Bulgaria AD; Danske Commodities A/S; Elektrorazpredelenie Yug EAD; Elpetra Energy Ltd; Energeo EOOD; Energo-Pro Energy Services EOOD; Energo-Pro Trading EAD; Energy Market AD; Energy MT EAD; EVN Trading South East Europe EAD; European Тrade of Еnergy AD; Grand Energy Distribution EOOD; Most Energy AD; Ritam-4-TB OOD; Synergon Energy EOOD; TPP Maritsa 3 AD
18.07.2019112.01 IBEX Auction (Buyers) (22.07-31.07).2019 Baseload 50 CEZ Trade Bulgaria EAD; Danske Commodities A/S; Elpetra Energy Ltd; Energoinvestment AD; Energo-Pro Energy Services EOOD; Energo-Pro Trading EAD; Energy Market AD; Energy MT EAD; European Тrade of Еnergy AD; GEN-I SOFIA - ELECTRICITY TRADING AND SALES EOOD; Grand Energy Distribution EOOD; Most Energy AD; Ritam-4-TB OOD; Synergon Energy EOOD
18.07.201995.10 IBEX Auction (Buyers) (01.08.2019-30.06.2020) Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+250%) 2
12.07.2019108.10 IBEX Auction (Buyers) (01.08-31.12).2019 Baseload 15
12.07.2019104.61 IBEX Auction (Buyers) (01.08-30.09).2019 Baseload 6 Energo-Pro Trading EAD; Energy Supply EOOD; LUKOIL Neftohim Burgas AD
05.07.201996.20 IBEX Auction (Sellers) (08.07.2019-30.06.2020) Baseload; Deviation Hourly (-100%/+300%) 2
02.07.201991.00 IBEX Auction (Sellers) (04.07.2019-30.06.2020) Non-standardized; Deviation Hourly (-90%/+100%) 140
01.07.2019103.10 IBEX Auction (Buyers) (03.07-30.09).2019 Non-standardized; Deviation Hourly (+400%) 50 CEZ Trade Bulgaria EAD; Energo-Pro Energy Services EOOD; Energy Invest Europe AD; Energy Market AD; Energy MT EAD; TPP Maritsa 3 AD;
01.07.2019105.01 IBEX Auction (Buyers) (02.07.2019-30.06.2020) Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+500%) 25
01.07.201992.11 IBEX Auction (Buyers) (02.07.2019-30.06.2020) Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+500%) 15
01.07.2019105.05 IBEX Auction (Sellers) (03.07.2019-30.06.2020) Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+500%) 30
28.06.201996.70 IBEX Auction (Sellers) (01.07.2019-20.09.2019)&(01.11.2019-30.11.2019) Baseload 30


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act