IBEX Base (26.05.2020) : 38.59 BGN, 37316.90 MWh, IBEX Peak (26.05.2020) : 41.63 BGN 19464.7 MWh, IBEX Off-Peak (26.05.2020) : 35.56 BGN 17852.2 MWh

 
Търгове
* Средноаритметични цени.

Във връзка с промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) - чл. 185.1, в сила от 21.01.2019 г.,
цените публикувани от тази дата се променят от „средноаритметични“ на „среднопретеглени“.Моля изберете дата:

Date Weighted Average Price
(BGN/MWh)
Auctions Loads
(MW)
Participants
28.06.201984.00 IBEX Auction (Sellers) (01.07.2019-20.09.2019)&(01.11.2019-30.11.2019) Baseload 55
28.06.201984.00 IBEX Auction (Sellers) (01.07.2019-20.09.2019)&(01.11.2019-30.11.2019) Baseload 70
28.06.201984.00 IBEX Auction (Sellers) (01.07.2019-20.09.2019)&(01.11.2019-30.11.2019) Baseload 40
27.06.201994.50 IBEX Auction (Buyers) (01.07-31.12).2019 Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+400%) 12
27.06.2019110.00 IBEX Auction (Sellers) (01.07-30.09).2019 Non-standardized; Deviation Hourly (+100%) 30
27.06.201992.00 IBEX Auction (Buyers) (01.07-31.12).2019 Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+300%) 18
27.06.201991.00 IBEX Auction (Sellers) (01.07.2019-20.09.2019)&(01.11.2019-30.11.2019) Baseload 20
26.06.2019114.71 IBEX Auction (Sellers) (01.07.2019-29.02.2020) Non-standardized; Deviation Hourly (-15%/+15%) 65 CEZ Trade Bulgaria EAD, European Тrade of Еnergy AD, Grand Energy Distribution EOOD
26.06.2019104.00 IBEX Auction (Sellers) (01.07-30.09).2019 Non-standardized; Deviation Hourly (+200%) 20
26.06.201991.15 IBEX Auction (Sellers) (01.07.2019-30.06.2020) Non-standardized; Deviation Hourly (-90%/+100%) 110
26.06.201991.00 IBEX Auction (Sellers) (01.07.2019-20.09.2019)&(01.11.2019-30.11.2019) Baseload 50
26.06.201985.00 IBEX Auction (Sellers) (01.07.2019-20.09.2019)&(01.11.2019-30.11.2019) Baseload 50
21.06.2019104.97 IBEX Auction (Sellers) (01.07.2019-30.06.2020) Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+500%) 15
13.06.2019100.01 IBEX Auction (Buyers) (01.07.2019-30.06.2020) Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+350%) 2
13.06.2019105.01 IBEX Auction (Buyers) (01.07.2019-30.06.2020) Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+500%) 25
13.06.201997.51 IBEX Auction (Buyers) (01.07.2019-30.06.2020) Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+500%) 2 CEZ Trade Bulgaria EAD; Ritam-4-TB OOD
13.06.201992.11 IBEX Auction (Buyers) (01.07.2019-30.06.2020) Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+500%) 15
13.06.2019104.98 IBEX Auction (Sellers) (01.07.2019-30.06.2020) Non-standardized; Deviation Hourly (-100%/+500%) 50
20.05.201980.50 IBEX Auction (Sellers) (21.05-31.12).2019 Non-standardized Deviation hourly (-100%/+400%) 5
17.05.201988.29 IBEX Auction (Sellers) (01.06-30.06).2019 Baseload 5 CEZ Trade Bulgaria EAD, Energy MT EAD, Energy Supply EOOD, European Тrade of Еnergy AD


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act