IBEX Base (26.05.2020) : 38.59 BGN, 37316.90 MWh, IBEX Peak (26.05.2020) : 41.63 BGN 19464.7 MWh, IBEX Off-Peak (26.05.2020) : 35.56 BGN 17852.2 MWh

 
Търгове
* Средноаритметични цени.

Във връзка с промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) - чл. 185.1, в сила от 21.01.2019 г.,
цените публикувани от тази дата се променят от „средноаритметични“ на „среднопретеглени“.Моля изберете дата:

Date Weighted Average Price
(BGN/MWh)
Auctions Loads
(MW)
Participants
19.04.201995.02 IBEX Auction (Buyers) (22.04-30.04).2019 Peak load 12h 25
28.03.201983.61 IBEX Auction (Sellers) (01.04-30.06).2019 Baseload 5
12.03.201975.41 IBEX Auction (Buyers) (01.04-30.04).2019 Baseload 30 Danske Commodities A/S; Most Energy AD.
07.03.201976.86 IBEX Auction (Buyers) (01.04-30.04).2019 Baseload 42 Alpiq Energy SE; CEZ Trade Bulgaria EAD; EL EX CORPORATION AD; Energeo EOOD; Energo-Pro Energy Services EOOD; Energo-Pro Trading EAD; Energy Supply EOOD; Ritam-4-TB OOD
06.03.201978.19 IBEX Auction (Buyers) (01.04-30.04).2019 Baseload 30 Alpiq Energy SE; CEZ Trade Bulgaria EAD; Danske Commodities A/S; EL EX CORPORATION AD; Energeo EOOD; Energo-Pro Energy Services EOOD; Energo-Pro Trading EAD; Energy Supply EOOD; European Тrade of Еnergy AD; Grand Energy Distribution EOOD; Ritam-4-TB OOD;
01.03.201982.16 IBEX Auction (Buyers) (05.03-31.03).2019 Baseload 25 Еlektroenergien Sistemen Operator EAD; Energeo EOOD; Energo-Pro Energy Services EOOD; Energo-Pro Trading EAD; Energy Supply EOOD; Most Energy AD; Ritam-4-TB OOD
26.02.201985.05 IBEX Auction (Buyers) (01.03-31.12).2019 Non-standardized Deviation hourly (+350%/-100%) 2
25.02.201970.00 IBEX Auction (Sellers) (27.02-02.03).2019 Non-standardized Deviation hourly (+500%/-100%) 33
19.02.201985.10 IBEX Auction (Buyers) (01.04-30.06).2019 Non-standardized (+50% fixed Mon-Fri) 10
22.01.201991.00 IBEX Auction (Sellers) (23.01-24.02).2019 Non-standardaized Deviation Hourly (+/-100%) 3
17.01.201996.04 * IBEX Auction (Buyers) (01.02-30.04) & (11.06-31.12).2019 Baseload 50 Alpiq Energy SE; CEZ Electro Bulgaria AD; CEZ Trade Bulgaria EAD; Danske Commodities A/S; EL EX CORPORATION AD; Elekticni Financni Tim d.o.o; Elpetra Energy Ltd; Energeo EOOD; Energo-Pro Energy Services EOOD; Energo-Pro Trading EAD; Energy Market AD; Energy MT EAD; Energy Supply EOOD; European Тrade of Еnergy AD; EVN Trading South East Europe EAD; GEN-I SOFIA - ELECTRICITY TRADING AND SALES EOOD; GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.; Grand Energy Distribution EOOD; Most Energy AD; PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana; Power Syst EOOD; Ritam-4-TB OOD; Saga Commodities AD; TM-Technology AD; TPP Maritsa 3 AD; Zagora Energy EOOD; Zlatna Panega Cement AD;
17.01.201995.99 * IBEX Auction (Buyers) (01.03-30.04) & (11.06-31.12).2019 Baseload 120 CEZ Electro Bulgaria AD; CEZ Trade Bulgaria EAD; EL EX CORPORATION AD; Elekticni Financni Tim d.o.o; Elpetra Energy Ltd; Energeo EOOD; Energo-Pro Energy Services EOOD; Energo-Pro Trading EAD; Energy Market AD; Energy MT EAD; Energy Supply EOOD; Energy Supply Green EOOD; European Тrade of Еnergy AD; EVN Trading South East Europe EAD; GEN-I SOFIA - ELECTRICITY TRADING AND SALES EOOD; GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.; Grand Energy Distribution EOOD; MET Energy Trading Bulgaria EAD; Most Energy AD; PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana; Power Syst EOOD; Ritam-4-TB OOD; Saga Commodities AD; TM-Technology AD; TPP Maritsa 3 AD; Zagora Energy EOOD; Zlatna Panega Cement AD;
16.01.2019108.55 * IBEX Auction (Buyers) (01.02-31.03).2019 Baseload 15 CEZ Distribution Bulgaria AD; European Тrade of Еnergy AD
14.01.201999.00 * IBEX Auction (Sellers) (16.01-30.06).2019 Baseload 30
11.01.2019115.41 * IBEX Auction (Buyers) (14.01-31.03).2019 Baseload 30 CEZ Distribution Bulgaria AD; Energy Market AD; Energeo EOOD; Most Energy AD; PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana; Saga Commodities AD
11.01.2019122.98 * IBEX Auction (Buyers) (01.02-28.02).2019 Baseload 50 CEZ Trade Bulgaria EAD, Energo-Pro Energy Services EOOD, Energo-Pro Trading EAD, Energy Market AD, European Тrade of Еnergy AD, EVN Trading South East Europe EAD, Grand Energy Distribution EOOD, Saga Commodities AD
11.01.2019124.38 * IBEX Auction (Buyers) (14.01-28.02).2019 Baseload 30 Alpiq Energy SE; Danske Commodities A/S; Elektrorazpredelenie Yug EAD; Energo-Pro Energy Services EOOD; Energo-Pro Trading EAD; Energy Market AD; European Тrade of Еnergy AD; Grand Energy Distribution EOOD; Most Energy AD; Power Syst EOOD;
09.01.2019102.27 * IBEX Auction (Buyers) (10.01-30.06).2019 Baseload 20 Energeo EOOD; EVN Trading South East Europe EAD; Most Energy AD; Ritam-4-TB OOD
07.01.201978.65 * IBEX Auction (Sellers) (08.01-17.03).2019 Non-standardized 1
27.12.2018123.22 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-28.02).2019 Baseload 30 CEZ Trade Bulgaria EAD; Energeo EOOD; Energo-Pro Energy Services EOOD; Energo-Pro Trading EAD; Energy Market AD; European Тrade of Еnergy AD; EVN Trading South East Europe EAD; Grand Energy Distribution EOOD; Most Energy AD;


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act