IBEX Base (26.05.2020) : 38.59 BGN, 37316.90 MWh, IBEX Peak (26.05.2020) : 41.63 BGN 19464.7 MWh, IBEX Off-Peak (26.05.2020) : 35.56 BGN 17852.2 MWh

 
Търгове
* Средноаритметични цени.

Във връзка с промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) - чл. 185.1, в сила от 21.01.2019 г.,
цените публикувани от тази дата се променят от „средноаритметични“ на „среднопретеглени“.Моля изберете дата:

Date Weighted Average Price
(BGN/MWh)
Auctions Loads
(MW)
Participants
11.12.2018101.00 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-31.12).2019 Baseload 6
11.12.2018105.28 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-31.03).2019 Baseload 25 CEZ Distribution Bulgaria AD; European Тrade of Еnergy AD
06.12.2018103.00 * IBEX Auction (Sellers) (10.12.2018-10.01.2019) Non-standardaized; Deviation Hourly (+/- 100%) 12
05.12.2018121.21 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-31.01).2019 Baseload 50 Energo-Pro Energy Services EOOD; Most Energy AD; Ritam-4-TB OOD;
05.12.2018112.55 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-31.03).2019 Baseload 32 Energoinvestment AD; European Тrade of Еnergy AD; Ritam-4-TB OOD;
05.12.2018100.00 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-30.06).2019 Baseload 5
05.12.2018122.77 * IBEX Auction (Buyers) (08.12-21.12).2018 Baseload 50 European Тrade of Еnergy AD; Grand Energy Distribution EOOD; Ritam-4-TB OOD;
30.11.201888.20 * IBEX Auction (Sellers) (01.01-31.12).2019 Non-standardaized; Deviation Hourly (+/-) 100% 10
20.11.201887.98 * IBEX Auction (Sellers) (01.01-31.12).2019 Non-standardaized; Deviation Hourly (+/-) 100% 120
20.11.201891.10 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-30.04 & 11.06-31.12).2019 Baseload 70 Energoinvestment AD; Energo-Pro Energy Services EOOD; European Тrade of Еnergy AD; EVN Trading South East Europe EAD; GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.; Grand Energy Distribution EOOD; Ritam-4-TB OOD;
13.11.201890.44 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-30.04 & 11.06-31.12).2019 Baseload 70 Danske Commodities A/S; Energo-Pro Energy Services EOOD; Energo-Pro Trading EAD; EVN Trading South East Europe EAD; GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.;
06.11.201890.07 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-30.04 & 11.06-31.12).2019 Baseload 25 Danske Commodities A/S; GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.; Most Energy AD; Ritam-4-TB OOD;
06.11.201888.32 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-31.12).2019 Baseload 70 Energeo EOOD; EVN Trading South East Europe EAD; GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.; Grand Energy Distribution EOOD; Most Energy AD; Ritam-4-TB OOD; Stomana-Industry AD;
01.11.201893.00 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-31.03).2019 Baseload 10 CEZ Distribution Bulgaria AD; Ritam-4-TB OOD;
30.10.201890.51 * IBEX Auction (Buyers) (01.11-31.12).2018 Non-standardaized; Monthly Deviation -66.67% 15
23.10.201884.63 * IBEX Auction (Buyers) (24.10-31.10).2018 Baseload 100 CEZ Distribution Bulgaria AD; Elpetra Energy Ltd; Energy Market AD; GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.; Most Energy AD; Synergon Energy EOOD;
23.10.201882.48 * IBEX Auction (Buyers) (24.10-26.10).2018 Baseload 152 CEZ Distribution Bulgaria AD; Danske Commodities A/S; Energoinvestment AD; Energy Market AD; GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.; Most Energy AD;
17.10.201895.16 * IBEX Auction (Buyers) (01.11-31.12).2018 Baseload 10
12.10.201893.41 * IBEX Auction (Buyers) (01.01-30.06).2019 Non-standardized; Deviation Hourly + 30% 3
10.10.201895.03 * IBEX Auction (Buyers) (01.12.2018-30.06.2019) Baseload variable +50% 30 Elektrorazpredelenie Yug EAD; GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.; Most Energy AD;


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act