IBEX Base (26.05.2020) : 38.59 BGN, 37316.90 MWh, IBEX Peak (26.05.2020) : 41.63 BGN 19464.7 MWh, IBEX Off-Peak (26.05.2020) : 35.56 BGN 17852.2 MWh

 
Търгове
* Средноаритметични цени.

Във връзка с промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия,
сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) - чл. 185.1, в сила от 21.01.2019 г.,
цените публикувани от тази дата се променят от „средноаритметични“ на „среднопретеглени“.Моля изберете дата:

Date Weighted Average Price
(BGN/MWh)
Auctions Loads
(MW)
Participants
30.07.201878.79 * IBEX Auction (Sellers) (01.09-31.10).2018 Non-standardized (+/-) 50% 100
27.07.201874.92 * IBEX Auction (Buyers) (01.08.2018-14.09.2018)&(27.10.2018-30.06.2019) Baseload 7 EVN Trading South East Europe EAD; Grand Energy Distribution EOOD
26.07.201875.10 * IBEX Auction (Buyers) (01.08.2018-14.09.2018)&(27.10.2018-30.06.2019) Baseload 5
26.07.201871.50 * IBEX Auction (Buyers) (01.08-14.09).2018 Baseload 2
24.07.201875.34 * IBEX Auction (Buyers) (01.08.2018-14.09.2018)&(27.10.2018-30.06.2019) Baseload 16 Biovet AD; Grand Energy Distribution EOOD
23.07.201878.70 * IBEX Auction (Sellers) (01.09.2018-30.06.2019) Non-standardized deviation (+/-) 20% 25 European Тrade of Еnergy AD; TPP Maritsa East 2 EAD
23.07.201871.90 * IBEX Auction (Buyers) (01.08-14.09).2018 Baseload 1
20.07.201875.34 * IBEX Auction (Buyers) (01.08.2018-14.09.2018)&(27.10.2018-30.06.2019) Baseload 20 Elektrorazpredelenie Yug EAD; Energo-Pro Energy Services EOOD
19.07.201875.00 * IBEX Auction (Sellers) (21.07.2018-31.05.2019) Non-standardized - Deviation (Mon-Sun +/-30%; Holiday +/-100%) 75
18.07.201871.97 * IBEX Auction (Buyers) (01.08-14.09).2018 Baseload 53 Biovet AD; Elektrorazpredelenie Yug EAD; Energy Market AD; Grand Energy Distribution EOOD; Synergon Energy EOOD
17.07.201872.20 * IBEX Auction (Buyers) (01.08-14.09).2018 Baseload 50 Biovet AD; Energy Market AD; European Тrade of Еnergy AD; Grand Energy Distribution EOOD; Synergon Energy EOOD
16.07.201875.45 * IBEX Auction (Buyers) (01.08.2018-14.09.2018)&(27.10.2018-30.06.2019) Baseload 10
13.07.201875.33 * IBEX Auction (Buyers) (01.08.2018-14.09.2018)&(27.10.2018-30.06.2019) Baseload 10
13.07.201873.44 * IBEX Auction (Buyers) (01.08-14.09).2018 Baseload 20 European Тrade of Еnergy AD; Grand Energy Distribution EOOD
12.07.201875.33 * IBEX Auction (Buyers) (01.08.2018-14.09.2018)&(27.10.2018-30.06.2019) Baseload 12 Elektrorazpredelenie Yug EAD; Ritam-4-TB OOD
11.07.201875.57 * IBEX Auction (Buyers) (01.08.2018-14.09.2018)&(27.10.2018-30.06.2019) Baseload 13
11.07.201873.00 * IBEX Auction (Buyers) (13.07-31.08).2018 Non-standardized (+) 50% 4
10.07.201872.50 * IBEX Auction (Buyers) (12.07-31.07).2018 Non-standardized (+) 50% 30
10.07.201870.00 * IBEX Auction (Buyers) (12.07-31.07).2018 Baseload 90
06.07.201870.40 * IBEX Auction (Buyers) (07.07-31.07).2018 Baseload 112


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act