IBEX Base (04.04.2020) : 36.81 BGN, 31984.80 MWh, IBEX Peak (04.04.2020) : 32.57 BGN 16356.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.04.2020) : 41.06 BGN 15628.2 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Борсов съвет

Борсовият съвет е колективен, консултативен орган към БНЕБ ЕАД, който на доброволен принцип оказва съдействие и подпомага борсовия оператор при решаването на въпроси, свързани с развитието и функционирането на борсовия пазар ден напред.
 
Създаването на Борсов съвет има за цел подпомагането и подобряването на комуникацията между БНЕБ ЕАД и търговските участници, регистрирани на борсовия пазар за електрическа енергия. 
 
Борсовият съвет е създаден с решение на Съвета на директорите на БНЕБ ЕАД. Структурата на членовете отразява, по максимално справедлив начин различните категории търговски участници, регистрирани на борсовия пазар за електрическа енергия, администриран от БНЕБ ЕАД (производители, търговци и потребители). 
 
Основните цели и начинът на функциониране на Съвета са описани в Правилата за работа на борсов съвет.

Членовете на Борсовия съвет:

 
Атанас Димов                ЧЕЗ Трейд България ЕАД, от категорията на търговците
Борислав Димитров     Мини Марица изток ЕАД, от категорията на потребителите
Боян Кършаков             Енерго-Про Енергийни Услуги ЕООД, от категорията на търговците
Боян Паунов                  Топлофикация София ЕАД, от категорията на производителите
Валери Дреников          GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., от категорията на търговците
Владимир Дичев           ЧЕЗ Трейд България ЕАД, от категорията на производителите
Денислав Кирилов        Стомана Индъстри АД, от категорията на потребителите
Мартин Бояджиев          Ей и Ес Гео Енерджи ООД, от категорията на производителите
Мартин Тафров              АЕЦ Козлодуй ЕАД, от категорията на производителите
Миглена Стоилова         Енел Грийн Пауър България ЕАД;, от категорията на производителите
Милена Стоянова          Електроенергиен Системен Оператор ЕАД, от категорията на потребителите
Николай Николов          Електроразпределение Север АД, от категорията на потребителите
Соня Кадиева                 Енерджи Съплай ЕООД, от категорията на търговците
Никола Габровски         БНЕБ ЕАД
Здравко Попов              БНЕБ ЕАДСекретар на Борсов съвет

Жанет Митева                  Правен асистент
, БНЕБ ЕАД
T: + 359 2 90 20 120
E: zhmiteva@ibex.bgПротоколи от заседания на Борсовия съвет:

02.07.2019 г.
25.02.2019 г.

19.10.2018 г.

18.06.2018 г.

20.02.2018 г.

23.10.2017 г.
22.06.2017 г.
27.03.2017 г.
16.01.2017 г.
21.11.2016 г.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act