IBEX Base (19.01.2020) : 106.19 BGN, 37409.60 MWh, IBEX Peak (19.01.2020) : 115.41 BGN 19913.9 MWh, IBEX Off-Peak (19.01.2020) : 96.97 BGN 17495.7 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Борсов съвет

Борсовият съвет е колективен, консултативен орган към БНЕБ ЕАД, който на доброволен принцип оказва съдействие и подпомага борсовия оператор при решаването на въпроси, свързани с развитието и функционирането на борсовия пазар ден напред.
 
Създаването на Борсов съвет има за цел подпомагането и подобряването на комуникацията между БНЕБ ЕАД и търговските участници, регистрирани на борсовия пазар за електрическа енергия. 
 
Борсовият съвет е създаден с решение на Съвета на директорите на БНЕБ ЕАД. Структурата на членовете отразява, по максимално справедлив начин различните категории търговски участници, регистрирани на борсовия пазар за електрическа енергия, администриран от БНЕБ ЕАД (производители, търговци и потребители). 
 
Основните цели и начинът на функциониране на Съвета са описани в Правилата за работа на борсов съвет.

Членовете на Борсовия съвет:

 
Дияна Ненова                      Ръководител управление „Търговия с електрическа енергия“, НЕК ЕАД
Надя Евтимова                  Ръководител на „Производствено-технически отдел“, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Мартин Тафров                 Ръководител управление „Планиране и продажби“ в АЕЦ Козлодуй ЕАД
Атанас Димов
                     Изпълнителен директор, ЧЕЗ Трейд България ЕАД
Мартин Георгиев             Регионален мениджър за Южните Балкани, Алпик Енерджи СЕ
Станислав Стоянов
        Прокурист, Загора Енерджи ЕООД
Костадин Алексиев         Специалист енергийна ефективност, Биовет АД
Никола Габровски            Ръководител отдел „Проекти“, БНЕБ ЕАД
Здравко Попов                  Анализатор пазари, БНЕБ ЕАД

Секретар на Борсов съвет

Жанет Митева                  Правен асистент
, БНЕБ ЕАД
T: + 359 2 90 20 120
E: zhmiteva@ibex.bgПротоколи от заседания на Борсовия съвет:

02.07.2019 г.
25.02.2019 г.

19.10.2018 г.

18.06.2018 г.

20.02.2018 г.

23.10.2017 г.
22.06.2017 г.
27.03.2017 г.
16.01.2017 г.
21.11.2016 г.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act