IBEX Base (11.04.2020) : 44.42 BGN, 28758.10 MWh, IBEX Peak (11.04.2020) : 34.65 BGN 14398.8 MWh, IBEX Off-Peak (11.04.2020) : 54.20 BGN 14359.3 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Кариери

Екипът на Българска Независима Енергийна Борса ЕАД работи усърдно за създаването и развитието на ликвидни пазари на електрическа енергия -  „Ден напред“, пазар „В рамките на деня“ и Централизиран Пазар за Двустранни Договори в България, базирани на честни, прозрачни, обективни и недискриминационни принципи.
 
Нашият екип включва както опитни експерти в областта на енергетиката и енергийните пазари, така и млади, талантливи  и високо мотивирани служители.
 
Ние търсим инициативни, високо отговорни и креативни кандидати, които да допринесат за успеха на дружеството със своите професионални знания и личностни качества.
 
Ако искате да бъдете част от нашия екип, следете сайта ни, където ще намерите информация за вакантни позиции или ни пишете и изпратете CV на адрес careers@ibex.bg

 

Отворени позиции:

Web Developer, Референтен № IT_01/19

БНЕБ ЕАД е дружество, регистрирано като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни под идентификационен номер 1430221. Предоставянето на Вашите данни е доброволно и те ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act