IBEX Base (21.10.2019) : 110.22 BGN, 23290.70 MWh, IBEX Peak (21.10.2019) : 130.03 BGN 13004.3 MWh, IBEX Off-Peak (21.10.2019) : 90.42 BGN 10286.4 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Контакти
Контакти

Адрес за кореспонденция:

„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД
България
гр. София 1000
бул. Княз Александър Дондуков № 19, ет. 7

Телефон: +359 2 90 20 120
Факс: +359 2 95 06 141

E-mail: office@ibex.bg

Пазари "Ден Напред" и "В рамките на деня"

Дежурен телефон за въпроси свързани с подаването на оферти и
резултати от търговията: +359 2 90 20 140

Дежурен e-mail за въпроси свързани с подаването
на оферти: operations@ibex.bg

Централизиран Пазар за Двустранни Договори

Дежурен телефон за въпроси свързани с подаването на оферти и
резултати от търговията на ЦПДД: +359 2 90 20 134

Дежурен e-mail за въпроси свързани с подаването
на оферти на ЦПДД:: otc.operations@ibex.bg

Сетълмент

 Контакти за въпроси, свързани със сетълмент, депозити и обезпечения
на всички пазарни платформи: 
+359 2 90 20 136;
+359 876 52 55 65;
E-mail:: cass@ibex.bg

Връзки с обществеността
 
Телефон: +359 2 90 20 138

E-mail: pr@ibex.bg© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act