IBEX Base (19.02.2018) : 71.06 BGN, 14826.50 MWh, IBEX Peak (19.02.2018) : 86.06 BGN 7853.1 MWh, IBEX Off-Peak (19.02.2018) : 56.06 BGN 6973.4 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Контакти
Контакти

Адрес за кореспонденция:

„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД
България
гр. София 1000
бул. Княз Александър Дондуков № 19, ет. 7

Телефон: +359 2 902 01 20
Факс: +359 2 950 61 41

E-mail: office@ibex.bg

Пазар Ден Напред

Дежурен телефон за въпроси свързани с подаването на оферти и
резултати от търговията на пазар ден напред : +359 876 552 065

Дежурен e-mail за въпроси свързани с подаването
на оферти: operations@ibex.bg

Централизиран Пазар за Двустранни Договори

Дежурен телефон за въпроси свързани с подаването на оферти и
резултати от търговията на ЦПДД: +359 2 902 01 34

Дежурен e-mail за въпроси свързани с подаването
на оферти на ЦПДД:: otc.operations@ibex.bg

Сетълмент

 Контакти за въпроси, свързани със сетълмент, депозити и обезпечения
на всички пазарни платформи: 
+359 2 902 01 36;
+359 2 902 01 35; 
+359 876 52 55 65;
+359 877 57 89 41;
E-mail:: cass@ibex.bg

Връзки с обществеността
 
Телефон: +359 2 902 01 38

E-mail: pr@ibex.bg© 2018 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act