Най-довереният партньор за вас
 


 
Контакти
Контакти

Адрес за кореспонденция:
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД
България
гр. София 1000
бул. Княз Александър Дондуков № 19, ет. 7
E-mail: office@ibex.bg

Телефон: +359 2 902 01 20
Факс: +359 2 950 61 41

Пазар Ден Напред

Дежурен телефон за въпроси свързани с подаването на оферти и
резултати от търговията на пазар ден напред : +359 876 552 065

Дежурен e-mail за въпроси свързани с подаването
на оферти: operations@ibex.bg

Централизиран Пазар за Двустранни Договори


Дежурен телефон за въпроси свързани с подаването на оферти и
резултати от търговията на ЦПДД: +359 2 902 01 34


Сетълмент

Контакти за въпроси, свързани със сетълмент, депозити и обезпечения
на всички 
пазарни платформи: 
+359 2 902 01 36;

+359 2 902 01 35; 
+ 359 876 52 55 65;
cass@ibex.bg

 © 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act