IBEX Base (19.01.2020) : 106.19 BGN, 37409.60 MWh, IBEX Peak (19.01.2020) : 115.41 BGN 19913.9 MWh, IBEX Off-Peak (19.01.2020) : 96.97 BGN 17495.7 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Търговски марки, лого

ЗАБЕЛЕЖКА: файловете са архивирани в zip формат© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act