IBEX Base (19.10.2018) : 114.18 BGN, 18260.20 MWh, IBEX Peak (19.10.2018) : 109.48 BGN 9816.4 MWh, IBEX Off-Peak (19.10.2018) : 118.88 BGN 8443.8 MWh

 
Новини
16.04.2018 17:20

България и Македония подписаха меморандум за обединение на пазарите „Ден напред“ на двете страни с подкрепата на инициативата за енергийна свързаност на WB6


20.10.2016 16:59

Във връзка с предстоящото развитие на интеграционните процеси в региона на югоизточна Европа и в съответствие с плана на национално ниво за въвеждане на Борсов пазар в Република Македония, представители на БНЕБ ЕАД и Оператора на пазара на електроенергия (ОПЕЕ) на Република Македония, дирекция на МЕПСО, проведоха двустранна среща на 13.10.2016 г. в град Скопие.
21.05.2015 14:05

На 21.05.2015 г., Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) съвместно с Nord Pool Spot, проведоха среща- дискусия с представители на производителите в структурата на БЕХ - АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица изток II и НЕК ЕАД
20.05.2015 14:02

На 20.05.2015 г., Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) съвместно с  Nord Pool Spot проведоха среща- дискусия с представители на Комисията за енергийно и водно регулиране и Електроенергийния системен оператор
21.04.2015 10:17

Днес 21.04.2015 г. Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool Spot подписаха Споразумение за сътрудничество, целящо създаването на конкурентен борсов пазар „ден напред“ за търговия с електрическа енергия в България.


© 2018 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act