IBEX Base (28.10.2020) : 72.24 BGN, 49841.00 MWh, IBEX Peak (28.10.2020) : 85.05 BGN 26989.0 MWh, IBEX Off-Peak (28.10.2020) : 59.42 BGN 22852.0 MWh

 
Новини
03.08.2020 09:26

През петата година от функционирането си, този сегмент се утвърди като най-предпочитан от търговските участници и почти всеки месец отбелязва рекордни търгувани количества енергия
02.04.2020 11:00

БНЕБ отчита над 2 пъти по-големи месечни обеми на търговията „В рамките на деня“


20.11.2019 14:38

1
 

Изпълнителните директори на БНЕБ Константин Константинов (вляво)и на ЕСО Ангелин Цачев (в средата) официално подписаха споразумение, което урежда ангажиментите на двете дружества във връзка с присъединяването на българския електроенергиен пазар към Единния европейски пазар „В рамките на деня“. На церемонията по подписването присъства председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов.

15.04.2019 14:44


Търгуваните количества са с над 20% над прогнозираните
06.12.2018 11:00

ЕЕХ разширява дейността си в Югоизточна Европа – търговията с енергийни деривативи ще се осъществява в 20 европейски пазарни зони
05.12.2018 11:00

xbid
Над 6.3 милиона сделки са сключени чрез платформата на XBID, към която се очаква да се присъединят още няколко държави през лятото на 2019 г.  Хармонизацията на часа на отваряне на продуктите ще бъде оповестена от местните Преносни оператори. 
26.10.2018 10:20

Пазарни сегменти "Ден напред" (DAM) и „В рамките на деня“ (IDM)
16.04.2018 17:20

България и Македония подписаха меморандум за обединение на пазарите „Ден напред“ на двете страни с подкрепата на инициативата за енергийна свързаност на WB6


20.10.2016 16:59

Във връзка с предстоящото развитие на интеграционните процеси в региона на югоизточна Европа и в съответствие с плана на национално ниво за въвеждане на Борсов пазар в Република Македония, представители на БНЕБ ЕАД и Оператора на пазара на електроенергия (ОПЕЕ) на Република Македония, дирекция на МЕПСО, проведоха двустранна среща на 13.10.2016 г. в град Скопие.
21.05.2015 14:05

На 21.05.2015 г., Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) съвместно с Nord Pool Spot, проведоха среща- дискусия с представители на производителите в структурата на БЕХ - АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица изток II и НЕК ЕАД
20.05.2015 14:02

На 20.05.2015 г., Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) съвместно с  Nord Pool Spot проведоха среща- дискусия с представители на Комисията за енергийно и водно регулиране и Електроенергийния системен оператор
21.04.2015 10:17

Днес 21.04.2015 г. Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool Spot подписаха Споразумение за сътрудничество, целящо създаването на конкурентен борсов пазар „ден напред“ за търговия с електрическа енергия в България.


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act