IBEX Base (04.08.2020) : 81.47 BGN, 47396.10 MWh, IBEX Peak (04.08.2020) : 89.08 BGN 26527.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.08.2020) : 73.85 BGN 20868.5 MWh

БНЕБ ЕАД намалява дневния фактор при определяне на изискуемото обезпечение за спот пазарите
 01.07.2020 13:53
Новини

Считано от 2 юли 2020г., БНЕБ ЕАД въвежда промяна в метода за определяне на изискуемото обезпечение за пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“, като намалява дневния фактор при изчисляване на обезпечението от 3 на 2.
 
Промяната на модела на обезпечение следва вече въведената от Nord Pool промяна, но тъй като софтуерното имплементиране на цялостния модел изисква време, БНЕБ ЕАД намалява дневния фактор като запазва другите два параметъра (нетна позиция и риск параметър) непроменени. Целта е по-бързо прилагане на модела на Nord Pool за участниците на борсовия пазар в България. По този начин се постига същия ефект от намаляване на изискуемото обезпечение с около 30% и понижаване на разходите за търгуване от страна на търговските участници.
 
Чрез въвеждането на промяната БНЕБ ЕАД се стреми да осигури на своите търговски участници предимствата, които се предлагат от най-големите борсови оператори в Европа, без това да компрометира сигурността на функциониране на организирания борсов пазар на електрическа енергия в България.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act