IBEX Base (01.12.2020) : 110.54 BGN, 61036.10 MWh, IBEX Peak (01.12.2020) : 139.26 BGN 33975.6 MWh, IBEX Off-Peak (01.12.2020) : 81.82 BGN 27060.5 MWh

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД стартира услуга, свързана с достъп чрез API до IDM


 26.10.2020 13:10
Новини

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД вече предлага на своите участници, регистрирани на пазарен сегмент „В рамките на деня“ и придобили статус „активен“, услуга за достъп чрез приложно-програмни интерфейси (API). Новата услуга улеснява достъпа на търговските участници до платформите за търговия и предоставя възможност за автоматично подаване, коригиране и анулиране на оферти, получаване на резултати, както и връзка на IT платформи за управление на енергиен бизнес с физическите пазари на електрическа енергия.
 
Подробна информация относно предлаганата услуга, процеса за достъп, приложимите такси и свързаната документация можете да откриете тук.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act