IBEX Base (29.05.2020) : 61.05 BGN, 32568.00 MWh, IBEX Peak (29.05.2020) : 66.89 BGN 17528.8 MWh, IBEX Off-Peak (29.05.2020) : 55.20 BGN 15039.2 MWh

Българска Независима Енергийна Борса е назначена за “номиниран оператор на пазара на електроенергия“
 01.02.2016 14:39
Новини

С решение НО-1/27.01.2016 г. Комисията за енергийно и водно регулиране, назначи БНЕБ за “номиниран оператор на пазара на електроенергия“  на територията на Р. България в съответствие с Регламент(ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването, за период от четири години.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act