IBEX Base (11.12.2017) : 79.50 BGN, 13193.50 MWh, IBEX Peak (11.12.2017) : 108.86 BGN 7756.6 MWh, IBEX Off-Peak (11.12.2017) : 50.15 BGN 5436.9 MWh

БНЕБ и Nord Pool стартират пазарен сегмент “в рамките на деня“ в България
 01.03.2017 12:25
Новини

Българска Независима Енергийна Борса ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool, водещият европейски енергиен пазарен оператор, подписаха днес (1 март 2017) споразумение за създаване на първата конкурентна и прозрачна платформа за организиране на борсов сегмент „в рамките на деня“ за българския пазар на електроенергия.

След успешното сътрудничество по реализирането на сегмент „ден напред“ на борсовия пазар през 2016 година, днес двете компании направиха важна стъпка в развитието на борсовия пазар в България със стартирането на работата по въвеждане на пазарен сегмент „в рамките на деня“.

БНЕБ и Nord Pool плануват да стартират борсовия пазар „в рамките на деня“ в последното тримесечие на 2017, като точната дата ще бъде обявена по-късно.

Константин Константинов, Изпълнителен директор на БНЕБ, каза: „След изключително успешна първа година на работа на борсовия сегмент „ден напред“ и изпитвайки удовлетворение от партньорството си с Nord Pool, ние сме уверени, че следващата ни стъпка  за развитие на българския борсов оператор ще продължи тази положителна насока. Убедени сме, че с тази нова пазарна възможност, допълваща портфолиото на БНЕБ, ще удовлетворим нуждите и изискванията на търговските участници в България и ще добавим значителна стойност към нашите услуги.

Бих искал да уверя нашите търговски участници и всички партньори, че ще продължим да работим усилено и с ентусиазъм в правилната посока. Разчитайки на подкрепата и опита на нашите партньори от Nord Pool и работейки съвместно с членовете на борсовия пазар, заедно ще изпитаме удовлетворението от добре свършената работа в края на 2017 година.“

Mikael Lundin, Изпълнителен директор на Nord Pool, добави: „Ние имахме удоволствието да бъдем избрани да доставим нашата модерна платформа на БНЕБ и да съдействаме на България да развие модерен, прозрачен и сигурен енергиен борсов пазар. Ще продължаваме да надграждаме на база на нашия богат опит в работата с БНЕБ за въвеждане на необходимата за България платформа „в рамките на деня“ и ще затвърждаваме нашето сътрудничество.“

Успешното стартиране на непрекъснатата борсова търговия „в рамките на деня“ е необходима предпоставка за присъединяването за българския борсов оператор към XBID, съвместен Европейски проект за обединение на пазарите „в рамките на деня“. 

повече...

15.11.2017 16:02
Перспективи за обединение на пазарите на електрическа енергия

повече...

06.11.2017 16:12
Има стабилна тенденция за увеличаване на търгуваните количества на пазар „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД

повече...

18.05.2017 09:28
България се присъедини към инициативата за пазарно обединение „Западни Балкани 6“

повече...

12.01.2017 09:47
Проведен семинар „Възможности за интеграция на българския и македонския електроенергийни пазари ден напред”

повече...

10.11.2016 10:47
Предстоящо подписване на споразумение за осигуряване на ликвидност на ЦПДД

повече...

20.10.2016 16:59
Представители на БНЕБ ЕАД и Оператора на пазара на електроенергия на Република Македония, дирекция на МЕПСО, проведоха двустранна среща в Скопие

повече...

24.03.2016 15:33
БНЕБ избра Trayport като доставчик на платформа за администриране на пазара за покупко - продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори

повече...

22.03.2016 10:38
БНЕБ ще разширява портфолиото си с пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори

повече...

18.02.2016 15:58
БНЕБ прие сред членовете си първият краен индустриален консуматор

повече...

08.02.2016 17:28
БНЕБ стана член на EUROPEX

повече...

01.02.2016 14:39
Българска Независима Енергийна Борса е назначена за “номиниран оператор на пазара на електроенергия“

повече...

19.01.2016 17:46
Успешна първа реална борсова сесия

повече...

08.12.2015 11:00
Българска независима енергийна борса ЕАД сключи първия договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия

повече...

26.10.2015 17:00
Първа двустранна среща между „Българска Независима Енергийна Борса” ЕАД и Хърватската Енергийна Борса

повече...

21.05.2015 14:05
Среща- дискусия относно проекта по въвеждане на борсов пазар в пазарна зона България

повече...

20.05.2015 14:02
Среща- дискусия относно проекта по въвеждане на борсов пазар в пазарна зона България

повече...

21.04.2015 10:17
Българска независима енергийна борса“ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool Spot подписаха Споразумение за сътрудничество.


© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act