IBEX Base (01.10.2020) : 93.73 BGN, 46010.40 MWh, IBEX Peak (01.10.2020) : 100.26 BGN 25907.0 MWh, IBEX Off-Peak (01.10.2020) : 87.20 BGN 20103.4 MWh

Работата на БНЕБ в условията на пазарни обединения- ликвидност, конкуренция и достъп до единния европейски пазар
 09.09.2020 15:26
Новини

 


24chasa interview
След успешното присъединяване на БНЕБ към обединението на пазарите „В рамките на деня“ през ноември 2019 г. чрез границата България-Румъния търгуваните обеми бележат 5-кратен ръст. Стремежът е чрез реализиране на проектите за обединения на пазарите „Ден напред“ с Румъния и Гърция и „В рамките на деня“ с Гърция, по които БНЕБ и ЕСО работят, българските участници на пазара да имат достъп до оферти за електроенергия в цяла Европа. По думите на г-н Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ, ползите от функционирането на борсовия пазар в условията на пазарни обединения са увеличаване на ликвидността и конкуренцията, ограничаване на волатилността на цените и автоматичен достъп до пазарите в цяла Европа.
 
Повече може да прочетете в интервюто на следния линк.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act