IBEX Base (29.05.2020) : 61.05 BGN, 32568.00 MWh, IBEX Peak (29.05.2020) : 66.89 BGN 17528.8 MWh, IBEX Off-Peak (29.05.2020) : 55.20 BGN 15039.2 MWh

БНЕБ прие сред членовете си първият краен индустриален консуматор
 18.02.2016 15:58
Новини

Българска независима енергийна борса има удоволствието да приветства сред своите членове,  първият краен индустриален консуматор на електрическа енергия. От 18.02.2016 г. компанията може да закупува електрическа енергия за собствено потребление от борсовия пазар.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act