IBEX Base (01.12.2020) : 110.54 BGN, 61036.10 MWh, IBEX Peak (01.12.2020) : 139.26 BGN 33975.6 MWh, IBEX Off-Peak (01.12.2020) : 81.82 BGN 27060.5 MWh

БНЕБ приключва 2019 г. с абсолютен рекорд на търгуваните количества на пазар „Ден напред“
 31.12.2019 15:35
Новини

"Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), дъщерна компания на „Българска фондова борса“ АД, съобщава, че търгуваните количества на последната за 2019 г. тръжна сесия на пазар „Ден напред“ отбелязаха абсолютен рекорд, достигайки 35 865,20 MWh за ден на доставка 01.01.2020 г. Средната почасова мощност е 1494,4 MW.
 
Това е най-високият търгуван дневен обем от 19.01.2016 г., когато стартира работата на пазар „Ден напред“. През 2019 г. Борсовият оператор отчете общо шест рекорда.
 
"Българска независима енергийна борса“ ЕАД благодари на всички търговски участници за активността им на борсовия пазар и за проявеното доверие!© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act