IBEX Base (29.05.2020) : 61.05 BGN, 32568.00 MWh, IBEX Peak (29.05.2020) : 66.89 BGN 17528.8 MWh, IBEX Off-Peak (29.05.2020) : 55.20 BGN 15039.2 MWh

Българска независима енергийна борса ЕАД сключи първия договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия
 08.12.2015 11:00
Новини

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД сключи първия договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия  с  най-голямата топлоелектрическа централа в България - "ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. С подписването на договора, Централата се превръща в първия реален участник на този пазарен сегмент.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act