IBEX Base (01.12.2020) : 110.54 BGN, 61036.10 MWh, IBEX Peak (01.12.2020) : 139.26 BGN 33975.6 MWh, IBEX Off-Peak (01.12.2020) : 81.82 BGN 27060.5 MWh

Българска независима енергийна борса ЕАД сключи първия договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия
 08.12.2015 11:00
Новини

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД сключи първия договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия  с  най-голямата топлоелектрическа централа в България - "ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. С подписването на договора, Централата се превръща в първия реален участник на този пазарен сегмент.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act