IBEX Base (04.06.2020) : 42.79 BGN, 35595.70 MWh, IBEX Peak (04.06.2020) : 45.54 BGN 19062.1 MWh, IBEX Off-Peak (04.06.2020) : 40.05 BGN 16533.6 MWh

БНЕБ следи внимателно ситуацията с COVID-19
 16.03.2020 17:48
Новини

Уважаеми търговски участници,
 
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) следи внимателно и приема изключително сериозно динамичната ситуация, свързана с разпространението на коронавируса COVID-19 в България и в глобален мащаб.
 
В тази връзка Операторът предприе своевременни мерки за осигуряване на безпроблемното функциониране на организирания борсов пазар на електрическа енергия в България. Въпреки извънредното положение в страната фокусът и усилията ни ще продължат да бъдат насочени към гарантирането на непрекъснатост на търговията и предоставянето на качествена услуга на всички наши партньори. Към настоящия момент всички екрани за търговия и всички тръжни сесии работят и се провеждат нормално. Не се предвиждат извънредни прекъсвания или спирания.
 
БНЕБ прилага стриктно всички разпореждания на българските власти, свързани със защитата на служителите на борсовия оператор и на неговите клиенти. В тази връзка призоваваме всички търговски участници да използват само електронни форми на комуникация с БНЕБ. Електронните адреси и телефонните номера, на които можете да се свържете с нас, са обявени на нашия уебсайт.
 
+359 2 90 20 120
+359 878 901 452
office@ibex.bg© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act