IBEX Base (01.06.2020) : 46.81 BGN, 34687.40 MWh, IBEX Peak (01.06.2020) : 53.82 BGN 18313.1 MWh, IBEX Off-Peak (01.06.2020) : 39.81 BGN 16374.3 MWh

БНЕБ стана член на EUROPEX
 08.02.2016 17:28
Новини

На 29 ти януари, 2016 г. Europex прие кандидатурата на своя 25ти пълноправен член – Българска Независима Енергийна Борса. Г-н Масимо Ричи, председател на Europex, коментира успешната кандидатура на БНЕБ с думите: „За нас е удоволствие да приветстваме най-младата енергийна борса в Европа между нашите членове. България винаги е била и остава важен играч на енергийните пазари  в Югоизточна Европа, като членството на БНЕБ разширява географския обхват на Europex.”
Съгласно устава на организацията, членството на БНЕБ трябва да бъде официално потвърдено на следващото Общо събрание, което ще се проведе през месец май, тази година.
Относно Europex: Europex е асоциация на всички европейски енергийни борси, която представлява юридическо лице с нестопанска цел, което подкрепя интересите на организираните борсови пазари за електрическа енергия и газ във връзка с подобряването на европейската регулаторна рамка относно търговията на енергия на едро и предоставя платформа за дискусии.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act