IBEX Base (29.05.2020) : 61.05 BGN, 32568.00 MWh, IBEX Peak (29.05.2020) : 66.89 BGN 17528.8 MWh, IBEX Off-Peak (29.05.2020) : 55.20 BGN 15039.2 MWh

БНЕБ ще разширява портфолиото си с пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори
 22.03.2016 10:38
Новини

Българска Независима Енергийна Борса има удоволствието да съобщи, че през 2016 година, с подкрепа и финансиране от страна на Български Енергиен Холдинг, ще разшири портфолиото си, чрез въвеждането на пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори, което ще даде нови възможности на участниците на пазара на електрическа енергия.
БНЕБ е компания, която от създаването си работи за либерализирането на електроенергийния пазар и залага на прозрачността и равнопоставеността, като основни принципи при осъществяване на дейността си. Целите, които си поставя  компанията са в посока на развитие на енергийния пазар, чрез въвеждането на механизми, принципи и практики присъщи за развитите европейски пазари на електрическа енергия.
С въвеждането и оперирането на пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори, компанията ще даде възможност за търгуването на дългосрочни, средносрочни и краткосрочни сделки, с което ще спомогне за по-голяма прозрачност и равнопоставеност на пазара на електрическа енергия на територията на страната и ще даде нови възможности за търговия на всички пазарни участници. 
В съответствие с изложеното и за постигане на предвидените цели Български Енергиен Холдинг увеличи капитала на БНЕБ с 460 000  лева, като основният капитал на дружеството вече е в размер на 1 674 800 лева.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act