IBEX Base (28.09.2020) : 95.84 BGN, 44843.00 MWh, IBEX Peak (28.09.2020) : 104.54 BGN 25834.0 MWh, IBEX Off-Peak (28.09.2020) : 87.14 BGN 19009.0 MWh

Българска независима енергийна борса“ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool Spot подписаха Споразумение за сътрудничество.
Днес 21.04.2015 г. Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool Spot подписаха Споразумение за сътрудничество, целящо създаването на конкурентен борсов пазар „ден напред“ за търговия с електрическа енергия в България.
 21.04.2015 10:17
Новини

Днес 21.04.2015 г. Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool Spot подписаха Споразумение за сътрудничество, целящо създаването на конкурентен борсов пазар „ден напред“ за търговия с електрическа енергия в България.

Подписването на споразумението е резултат от едногодишен процес на преговори и е важна стъпка в реализирането на електроенергийна борса в България.

БНЕБ има за цел създаването и развитието на прозрачен и ефективен борсов пазар в България, който своевременно, да се присъедини към вътрешнообщностния електроенергиен пазар на ЕС. За изпълнението на поставените цели и поетите ангажименти и същевременно за предоставянето на по-големи възможности на участниците на пазара, БНЕБ  избра Nord Pool Spot за партньор и доставчик на услугата по оперирането на пазар ден напред.
Българският борсов пазар за електрическа енергия „ден напред“ се очаква да стартира реална работа до края на годината.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act