IBEX Base (29.05.2020) : 61.05 BGN, 32568.00 MWh, IBEX Peak (29.05.2020) : 66.89 BGN 17528.8 MWh, IBEX Off-Peak (29.05.2020) : 55.20 BGN 15039.2 MWh

Единният европейски пазар „Ден напред“ е подготвен за Brexit
 25.10.2019 13:00
Новини

Единният европейски пазар „Ден напред“ е подготвен за потенциалните последствия от Brexit върху пазарните обединения „Ден напред“ с имплицитно разпределяне на преносните капацитети.

Номинираните оператори на пазарите на електроенергия (НОПЕ) и електропреносите системни оператори са подготвени за потенциален сценарий, при който Обединеното кралство напуска Европейския съюз без сделка на 31 октомври 2019 г. Това се казва в официално съобщение на европейското обединение на пазарите „Ден напред“ (Single Day-Ahead Coupling).

В случай че този сценарий се реализира, последното имплицитно разпределение на преносния капацитет в мрежата на операторите BritNed, IFA и Nemo Link ще бъде извършено на 31 октомври (D-1), за ден на доставка 1 ноември (D). Първото експлицитно разпределение на капацитети в мрежата на BritNed, IFA и Nemo Link ще бъде извършено на 1 ноември (D-1) с ден на доставка 2 ноември  (D).
Повече информация може да намерите на следните линкове:


http://www.nemo-committee.eu/news


https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sadc/
 
© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act