IBEX Base (11.12.2017) : 79.50 BGN, 13193.50 MWh, IBEX Peak (11.12.2017) : 108.86 BGN 7756.6 MWh, IBEX Off-Peak (11.12.2017) : 50.15 BGN 5436.9 MWh

България се присъедини към инициативата за пазарно обединение „Западни Балкани 6“
 18.05.2017 09:28
Новини

Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) декларираха своето формално съгласие за присъединяване към инициативата „Западни Балкани 6“ (West Balkan 6 initiative – WB6). Новите страни, присъединили се към инициативата и към Меморандума за разбирателство, ще станат част от Управляващия комитет за интегриране на пазарите в рамките на деня, като неговата задача е подготовката на стъпките необходими за стартирането в реална работа на пазарите ден напред във и между страните участнички в инициативата.
 
От неговото подписване от страна на представителите на страните от западните балкани, членове на Енергийната общност, през месец април 2016 г., Меморандума за разбирателство играе ключова роля в развитието на регионален електроенергиен пазар. Инициативата поставя като най-важна цел включването на съседните страни от региона, които са членки на ЕС. Благодарение и на усилията на секретариата на Енергийната общност вече представители на всички страни, съседни на шестте държави от западните балкани, се присъединиха към инициативата.
 
По този повод директорът на Секретариата на Енергийната общност г-н Янез Копач заяви: “Единствено координираният подход към пазарното обединение в Югоизточна Европа ще осигури нужната ликвидност за поддържане на конкурентен и ефективен пазар в полза на енергийните потребители. Изключително сме благодарни за сътрудничеството на нашите партньори от ЕС и сърдечно приветстваме новоприсъединилите се членове. Тяхното участие е от ключово значение за постигането на действително интегриран енергиен пазар в Югоизточна Европа”. 
 
От своя страна изпълнителния директор на БНЕБ, г-н Константин Константинов, подчерта: „Ние се присъединяваме с ентусиазъм към тази инициатива, осъзнавайки, че това е единственият начин за активна подкрепа за осъществяване на регионално пазарно обединение по максимално ефективен начин и в най-кратки срокове. В допълнение, ние бихме искали да изразим нашата благодарност и да оценим високо  водещата роля на Енергийната общност в този процес, декларирайки че ще положим всички усилия в участието и подкрепата при взимането на предстоящи решения и подпомагането на всички процеси, през които страните трябва да преминат в следващите месеци.“

повече...

15.11.2017 16:02
Перспективи за обединение на пазарите на електрическа енергия

повече...

06.11.2017 16:12
Има стабилна тенденция за увеличаване на търгуваните количества на пазар „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД

повече...

01.03.2017 12:25
БНЕБ и Nord Pool стартират пазарен сегмент “в рамките на деня“ в България

повече...

12.01.2017 09:47
Проведен семинар „Възможности за интеграция на българския и македонския електроенергийни пазари ден напред”

повече...

10.11.2016 10:47
Предстоящо подписване на споразумение за осигуряване на ликвидност на ЦПДД

повече...

20.10.2016 16:59
Представители на БНЕБ ЕАД и Оператора на пазара на електроенергия на Република Македония, дирекция на МЕПСО, проведоха двустранна среща в Скопие

повече...

24.03.2016 15:33
БНЕБ избра Trayport като доставчик на платформа за администриране на пазара за покупко - продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори

повече...

22.03.2016 10:38
БНЕБ ще разширява портфолиото си с пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори

повече...

18.02.2016 15:58
БНЕБ прие сред членовете си първият краен индустриален консуматор

повече...

08.02.2016 17:28
БНЕБ стана член на EUROPEX

повече...

01.02.2016 14:39
Българска Независима Енергийна Борса е назначена за “номиниран оператор на пазара на електроенергия“

повече...

19.01.2016 17:46
Успешна първа реална борсова сесия

повече...

08.12.2015 11:00
Българска независима енергийна борса ЕАД сключи първия договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия

повече...

26.10.2015 17:00
Първа двустранна среща между „Българска Независима Енергийна Борса” ЕАД и Хърватската Енергийна Борса

повече...

21.05.2015 14:05
Среща- дискусия относно проекта по въвеждане на борсов пазар в пазарна зона България

повече...

20.05.2015 14:02
Среща- дискусия относно проекта по въвеждане на борсов пазар в пазарна зона България

повече...

21.04.2015 10:17
Българска независима енергийна борса“ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool Spot подписаха Споразумение за сътрудничество.


© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act