IBEX Base (11.04.2020) : 44.42 BGN, 28758.10 MWh, IBEX Peak (11.04.2020) : 34.65 BGN 14398.8 MWh, IBEX Off-Peak (11.04.2020) : 54.20 BGN 14359.3 MWh

КЕВР назначи БНЕБ за Номиниран оператор на пазара на електроенергия за нов четиригодишен период
 04.02.2020 16:42
Новини

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) назначи „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) за Номиниран оператор на пазара на електроенергия (НОПЕ) за нов четиригодишен период. Решението на Регулатора е взето през втората половина на януари 2020 г., след като през декември 2019 г. БНЕБ внесе искането си за преназначаване за НОПЕ.
 
Съгласно Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (CACM) Номинираният оператор на пазара на електроенергия е назначен да извърши единното свързване на пазарите „Ден-напред“ и/или „В рамките на деня“.
 
Първото решение на КЕВР за назначаване на БНЕБ ЕАД за НОПЕ за срок от четири години беше взето на 27 януари 2016 г.
 © 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act