IBEX Base (01.12.2020) : 110.54 BGN, 61036.10 MWh, IBEX Peak (01.12.2020) : 139.26 BGN 33975.6 MWh, IBEX Off-Peak (01.12.2020) : 81.82 BGN 27060.5 MWh

Подготовка на Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) и участниците от Великобритания за очакваните ефекти от Брекзит върху функционирането на пазара
 06.11.2020 12:00
Новини

Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) публикува съобщение, в което се описват очакваните ефекти от Брекзит върху работата на пазарното обединение след 1 януари 2021г., когато се предвижда, че Обединеното кралство вече няма да участва в специалните платформи на Съюза за търговия с електрическа енергия, а ще се използват алтернативни решения за търговия по междусистемните връзки с Великобритания. Цялото съобщение може да прочетете тук.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act