IBEX Base (26.05.2020) : 38.59 BGN, 37316.90 MWh, IBEX Peak (26.05.2020) : 41.63 BGN 19464.7 MWh, IBEX Off-Peak (26.05.2020) : 35.56 BGN 17852.2 MWh

Позиция на Българска Независима Енергийна Борса ЕАД във връзка с предстояща проверка на участници в борсовата търговия от страна на КЕВР
 05.10.2018 15:15
Новини

В Българска Независима Енергийна Борса ЕАД научихме чрез медиите за предстояща проверка от страна на Комисията за Енергийно и Водно регулиране (КЕВР). Заявяваме, че ще съдействаме напълно на Регулатора, както го правим непрекъснато. Важно е да отбележим, че от публичната информация, с която разполагаме, става ясно, че  евентуалната проверка ще бъде насочена към сделки и пазарно поведение на участници в борсовата търговия. В тази връзка и в следствие на постоянния пазарен  надзор, който БНЕБ ЕАД упражнява, каквато дейност има във всяка борса по света, информираме, че още на 14 септември 2018 г. от наша страна е задействана процедура за проверка. След анализ на постъпилата информация, тя беше изпратена и входирана официално в КЕВР.
  
Константин Константинов
Изпълнителен директор
Българска Независима Енергийна Борса ЕАД© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act