IBEX Base (11.12.2017) : 79.50 BGN, 13193.50 MWh, IBEX Peak (11.12.2017) : 108.86 BGN 7756.6 MWh, IBEX Off-Peak (11.12.2017) : 50.15 BGN 5436.9 MWh

Представители на БНЕБ ЕАД и Оператора на пазара на електроенергия на Република Македония, дирекция на МЕПСО, проведоха двустранна среща в Скопие
Във връзка с предстоящото развитие на интеграционните процеси в региона на югоизточна Европа и в съответствие с плана на национално ниво за въвеждане на Борсов пазар в Република Македония, представители на БНЕБ ЕАД и Оператора на пазара на електроенергия (ОПЕЕ) на Република Македония, дирекция на МЕПСО, проведоха двустранна среща на 13.10.2016 г. в град Скопие.
 20.10.2016 16:59
Новини

Обсъдените по време на срещата теми бяха свързани, както със споделянето на опита от страна на БНЕБ ЕАД при въвеждането и развитието на борсовия пазар, така и с потенциалните възможности за сътрудничество и пазарна интеграция в региона. Целта на срещата беше информирането на ОПЕЕ относно развитието и перспективите пред обединението на борсовите пазари гледната точка  на БНЕБ ЕАД, като пазарен оператор на съседна пазарна зона. Осъществяването на тази цел е необходимо в процеса на взимане на решения свързан с насоките за въвеждането на организиран пазар на електрическа енергия в пазарната зона на  Република Македония и съответните възможности за пазарно обединение. По време на срещата двете страни постигнаха съгласие за по-нататъшно сътрудничество основано на равнопоставеност и взаимен интерес.

От страна на МЕПСО на срещата присъстваха инж. Кирил Ачкоски, Директор на ОПЕЕ, г-н Зоран Георгиевски, ръководител отдел „Развитие на пазара“ към ОПЕЕ и г-жа Елизабета Гиовска ръководител отдел „Организиране и управление на пазара на електрическа енергия“ към ОПЕЕ.

От страна на БНЕБ ЕАД присъстваха изпълнителния директор на компанията, г-н Константин Константинов, г-н Никола Габровски ръководител отдел „Проекти“ и г-ца Екатерина Поповска ръководител отдел „Регулации“ при БНЕБ ЕАД.

повече...

15.11.2017 16:02
Перспективи за обединение на пазарите на електрическа енергия

повече...

06.11.2017 16:12
Има стабилна тенденция за увеличаване на търгуваните количества на пазар „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД

повече...

18.05.2017 09:28
България се присъедини към инициативата за пазарно обединение „Западни Балкани 6“

повече...

01.03.2017 12:25
БНЕБ и Nord Pool стартират пазарен сегмент “в рамките на деня“ в България

повече...

12.01.2017 09:47
Проведен семинар „Възможности за интеграция на българския и македонския електроенергийни пазари ден напред”

повече...

10.11.2016 10:47
Предстоящо подписване на споразумение за осигуряване на ликвидност на ЦПДД

повече...

24.03.2016 15:33
БНЕБ избра Trayport като доставчик на платформа за администриране на пазара за покупко - продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори

повече...

22.03.2016 10:38
БНЕБ ще разширява портфолиото си с пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори

повече...

18.02.2016 15:58
БНЕБ прие сред членовете си първият краен индустриален консуматор

повече...

08.02.2016 17:28
БНЕБ стана член на EUROPEX

повече...

01.02.2016 14:39
Българска Независима Енергийна Борса е назначена за “номиниран оператор на пазара на електроенергия“

повече...

19.01.2016 17:46
Успешна първа реална борсова сесия

повече...

08.12.2015 11:00
Българска независима енергийна борса ЕАД сключи първия договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия

повече...

26.10.2015 17:00
Първа двустранна среща между „Българска Независима Енергийна Борса” ЕАД и Хърватската Енергийна Борса

повече...

21.05.2015 14:05
Среща- дискусия относно проекта по въвеждане на борсов пазар в пазарна зона България

повече...

20.05.2015 14:02
Среща- дискусия относно проекта по въвеждане на борсов пазар в пазарна зона България

повече...

21.04.2015 10:17
Българска независима енергийна борса“ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool Spot подписаха Споразумение за сътрудничество.


© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act