IBEX Base (11.12.2017) : 79.50 BGN, 13193.50 MWh, IBEX Peak (11.12.2017) : 108.86 BGN 7756.6 MWh, IBEX Off-Peak (11.12.2017) : 50.15 BGN 5436.9 MWh

Предстоящо подписване на споразумение за осигуряване на ликвидност на ЦПДД
 10.11.2016 10:47
Новини

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД има удоволствието да съобщи, че преговорите с „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и принадлежащите към него дружества „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „НЕК“ ЕАД във връзка с подписването на договор за осигуряване на ликвидност на Централизирания Пазар за Двустранни Договори бяха успешно финализирани.
 
Според споразумението, което предстои да бъде подписано, дъщерните дружества на БЕХ ЕАД поемат ангажимента да предложат количества електрическа енергия, които ще са стабилна основа за развитието на ликвиден централизиран пазар за двустранни договори в следващите четири години.
 
От своя страна, подписвайки договора за осигуряване на ликвидност, БНЕБ ЕАД се ангажира да организира и администрира пазара за двустранно договаряне, предлагайки възможност за търговия с широк набор от продукти, както и да предложи отстъпки от приложимите такси за участие на дъщерните дружества на БЕХ ЕАД, при изпълнение на съответните ангажименти.
 
Екипът на БНЕБ ЕАД изказва своята благодарност за проявения професионализъм и разбиране от страна на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „НЕК“ ЕАД.
 

повече...

15.11.2017 16:02
Перспективи за обединение на пазарите на електрическа енергия

повече...

06.11.2017 16:12
Има стабилна тенденция за увеличаване на търгуваните количества на пазар „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД

повече...

18.05.2017 09:28
България се присъедини към инициативата за пазарно обединение „Западни Балкани 6“

повече...

01.03.2017 12:25
БНЕБ и Nord Pool стартират пазарен сегмент “в рамките на деня“ в България

повече...

12.01.2017 09:47
Проведен семинар „Възможности за интеграция на българския и македонския електроенергийни пазари ден напред”

повече...

20.10.2016 16:59
Представители на БНЕБ ЕАД и Оператора на пазара на електроенергия на Република Македония, дирекция на МЕПСО, проведоха двустранна среща в Скопие

повече...

24.03.2016 15:33
БНЕБ избра Trayport като доставчик на платформа за администриране на пазара за покупко - продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори

повече...

22.03.2016 10:38
БНЕБ ще разширява портфолиото си с пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори

повече...

18.02.2016 15:58
БНЕБ прие сред членовете си първият краен индустриален консуматор

повече...

08.02.2016 17:28
БНЕБ стана член на EUROPEX

повече...

01.02.2016 14:39
Българска Независима Енергийна Борса е назначена за “номиниран оператор на пазара на електроенергия“

повече...

19.01.2016 17:46
Успешна първа реална борсова сесия

повече...

08.12.2015 11:00
Българска независима енергийна борса ЕАД сключи първия договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия

повече...

26.10.2015 17:00
Първа двустранна среща между „Българска Независима Енергийна Борса” ЕАД и Хърватската Енергийна Борса

повече...

21.05.2015 14:05
Среща- дискусия относно проекта по въвеждане на борсов пазар в пазарна зона България

повече...

20.05.2015 14:02
Среща- дискусия относно проекта по въвеждане на борсов пазар в пазарна зона България

повече...

21.04.2015 10:17
Българска независима енергийна борса“ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool Spot подписаха Споразумение за сътрудничество.


© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act