IBEX Base (02.06.2020) : 74.67 BGN, 36569.90 MWh, IBEX Peak (02.06.2020) : 75.81 BGN 19293.5 MWh, IBEX Off-Peak (02.06.2020) : 73.54 BGN 17276.4 MWh

Преминаване от лятно към стандартно часово време на 28 Октомври 2018 г.
Пазарни сегменти "Ден напред" (DAM) и „В рамките на деня“ (IDM)
 26.10.2018 10:20
Новини

При преминаване от лятно към стандартно часово време пазарните участници трябва да подават оферти за 25 астрономически часа. Тъй като системата използва часова зона CET/CEST, интервалът между 02-03 час и за двата пазарни сегмента е обозначен като Hour 3a. Допълнителният час, който е добавен в шаблона за офертата (както може да се види от примера), е обозначен като Hour 3b. По същия начин той е обозначен и в търговската система на пазарен сегментВ рамките на деня“ (IDM)

1© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act