IBEX Base (16.09.2019) : 111.07 BGN, 23488.50 MWh, IBEX Peak (16.09.2019) : 133.80 BGN 13502.1 MWh, IBEX Off-Peak (16.09.2019) : 88.34 BGN 9986.4 MWh

Преминаване от лятно към стандартно часово време на 28 Октомври 2018 г.
Пазарни сегменти "Ден напред" (DAM) и „В рамките на деня“ (IDM)
 26.10.2018 10:20
Новини

При преминаване от лятно към стандартно часово време пазарните участници трябва да подават оферти за 25 астрономически часа. Тъй като системата използва часова зона CET/CEST, интервалът между 02-03 час и за двата пазарни сегмента е обозначен като Hour 3a. Допълнителният час, който е добавен в шаблона за офертата (както може да се види от примера), е обозначен като Hour 3b. По същия начин той е обозначен и в търговската система на пазарен сегментВ рамките на деня“ (IDM)

1© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act