IBEX Base (11.12.2017) : 79.50 BGN, 13193.50 MWh, IBEX Peak (11.12.2017) : 108.86 BGN 7756.6 MWh, IBEX Off-Peak (11.12.2017) : 50.15 BGN 5436.9 MWh

Проведен семинар „Възможности за интеграция на българския и македонския електроенергийни пазари ден напред”
 12.01.2017 09:47
Новини

С цел укрепване на сътрудничеството на регионално равнище и задълбочаване на интеграцията на пазарите на електроенергия в региона на Югоизточна Европа, на 21.12.2016 г. в град София, беше проведен семинар под наслов „Възможности за интеграция на българския и македонския електроенергийни пазари ден напред”. Семинарът беше организиран от „Българска Независима Енергийна Борса” ЕАД (БНЕБ ЕАД). Освен представители на БНЕБ ЕАД, участие в събитието взеха представители на Македонския Електропреносен Системен Оператор (МЕПСО АД), българския Електроенергиен Системен Оператор (ЕСО ЕАД), представители на регулаторните комисии и представители на научната общност от Македония и България.
 
Официален гост на събитието бе г-н Магнус Съннефорс, Мениджър външни пазари в Nord Pool AS. Г-н Съннефорс запозна колегите си с опита на Nord Pool AS относно възможностите за интеграция на българския и македонския електроенергийни пазари ден напред, като обърна внимание на принципите на функциониране, както и на техническите, регулаторните и икономическите аспекти.
 
Дискутирани бяха предимствата от интеграцията на пазарите в региона, както за участниците, така и за пазарните и преносите оператори.
 
Семинара завърши с дискусия, като бяха обсъдени проблемите, възможните решения и следващите стъпки.
 

повече...

15.11.2017 16:02
Перспективи за обединение на пазарите на електрическа енергия

повече...

06.11.2017 16:12
Има стабилна тенденция за увеличаване на търгуваните количества на пазар „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД

повече...

18.05.2017 09:28
България се присъедини към инициативата за пазарно обединение „Западни Балкани 6“

повече...

01.03.2017 12:25
БНЕБ и Nord Pool стартират пазарен сегмент “в рамките на деня“ в България

повече...

10.11.2016 10:47
Предстоящо подписване на споразумение за осигуряване на ликвидност на ЦПДД

повече...

20.10.2016 16:59
Представители на БНЕБ ЕАД и Оператора на пазара на електроенергия на Република Македония, дирекция на МЕПСО, проведоха двустранна среща в Скопие

повече...

24.03.2016 15:33
БНЕБ избра Trayport като доставчик на платформа за администриране на пазара за покупко - продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори

повече...

22.03.2016 10:38
БНЕБ ще разширява портфолиото си с пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори

повече...

18.02.2016 15:58
БНЕБ прие сред членовете си първият краен индустриален консуматор

повече...

08.02.2016 17:28
БНЕБ стана член на EUROPEX

повече...

01.02.2016 14:39
Българска Независима Енергийна Борса е назначена за “номиниран оператор на пазара на електроенергия“

повече...

19.01.2016 17:46
Успешна първа реална борсова сесия

повече...

08.12.2015 11:00
Българска независима енергийна борса ЕАД сключи първия договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия

повече...

26.10.2015 17:00
Първа двустранна среща между „Българска Независима Енергийна Борса” ЕАД и Хърватската Енергийна Борса

повече...

21.05.2015 14:05
Среща- дискусия относно проекта по въвеждане на борсов пазар в пазарна зона България

повече...

20.05.2015 14:02
Среща- дискусия относно проекта по въвеждане на борсов пазар в пазарна зона България

повече...

21.04.2015 10:17
Българска независима енергийна борса“ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool Spot подписаха Споразумение за сътрудничество.


© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act