IBEX Base (12.07.2020) : 49.22 BGN, 47372.20 MWh, IBEX Peak (12.07.2020) : 39.90 BGN 25784.1 MWh, IBEX Off-Peak (12.07.2020) : 58.53 BGN 21588.1 MWh

Българска независима енергийна борса ЕАД и Електроенергиен системен оператор ЕАД се включиха в проект за пазарно обединение на пазарите „В рамките на деня“ (IDM) чрез българо-румънска граница
 13.09.2018 14:10
Новини

Българска независима енергийна борса ЕАД и Електроенергиен системен оператор ЕАД информират търговските участници и всички заинтересовани страни, че в резултат на активната си дейност в посока на пазарна интеграция на регионално и Европейско ниво и в изпълнение на разпоредбите на Европейското законодателство, станаха част от проект за пазарно обединение на пазарите „В рамките на деня“ (IDM).

Този проект, наречен „Локален проект за внедряване 15“ (Local implementation project 15) включващ пазарните оператори и операторите на преносни мрежи на Румъния, Унгария, Хърватия, Словения, Чехия, Полша, Австрия, Германия и вече България, има за крайна цел присъединяването на българската пазарна зона за времеви хоризонт „В рамките на деня“ към Европейското единно пазарно обединение XBID (Cross Border Intraday) чрез границата България – Румъния заедно с т.нар. „втора вълна на присъединяване“ (XBID second wave) с планиран срок за присъединяване до края на м. юни 2019 г.

Българска независима енергийна борса ЕАД и Електроенергиен системен оператор ЕАД, ще фокусират усилията си и всички необходими ресурси за успешното приключване на този проект в предвидения срок, като заедно разчитаме на подкрепата на българските институции за преодоляване на предизвикателства от нормативен и организационен характер, както и на сътрудничество от страна на участниците в пазара на електроенергия .© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act