IBEX Base (01.06.2020) : 46.81 BGN, 34687.40 MWh, IBEX Peak (01.06.2020) : 53.82 BGN 18313.1 MWh, IBEX Off-Peak (01.06.2020) : 39.81 BGN 16374.3 MWh

Промени в Правилата за работа на Борсов съвет
 06.12.2019 16:44
Новини

БНЕБ ЕАД прие промени в Правилата за работа на Борсов съвет. Целта на въведените промени е подобряване на дейността на консултативния орган.

Основните промени са:
  • Обсъждане с Борсовия съвет на съществените промени в правилата на борсовия пазар на електрическа енергия;
  • Увеличаване броя на членовете на Съвета, включвайки представители на всички категории участници, в съответствие с промените в нормативната рамка;
  • Провеждане на две редовни заседания годишно с възможност за свикване и провеждане на извънредни заседания на Борсов съвет.
Актуализираните Правила за работа на Борсов съвет са налични на следния линк.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act