IBEX Base (21.01.2020) : 119.03 BGN, 41087.40 MWh, IBEX Peak (21.01.2020) : 134.78 BGN 22210.8 MWh, IBEX Off-Peak (21.01.2020) : 103.28 BGN 18876.6 MWh

Промени в Правилата за работа на Борсов съвет
 06.12.2019 16:44
Новини

БНЕБ ЕАД прие промени в Правилата за работа на Борсов съвет. Целта на въведените промени е подобряване на дейността на консултативния орган.

Основните промени са:
  • Обсъждане с Борсовия съвет на съществените промени в правилата на борсовия пазар на електрическа енергия;
  • Увеличаване броя на членовете на Съвета, включвайки представители на всички категории участници, в съответствие с промените в нормативната рамка;
  • Провеждане на две редовни заседания годишно с възможност за свикване и провеждане на извънредни заседания на Борсов съвет.
Актуализираните Правила за работа на Борсов съвет са налични на следния линк.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act