IBEX Base (01.10.2020) : 93.73 BGN, 46010.40 MWh, IBEX Peak (01.10.2020) : 100.26 BGN 25907.0 MWh, IBEX Off-Peak (01.10.2020) : 87.20 BGN 20103.4 MWh

Публикуване на документи съгласно Регламент № 2015/1222 (CACM) и Решение на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) № 04/2020
 02.09.2020 08:59
Новини

Съгласно Регламент на Комисията 2015/1222 за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването и одобрената с решение № 04/2020 на ACER Методика по прилагане на единното свързване на пазарите „Ден напред“ и „В рамките на деня“ (Algorithm Methodology), Комитетът на Номинираните оператори на пазара на електроенергия (All NEMO Committee) и Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E) публикуваха на интернет страниците си съответните части от оперативните договори и процедури, свързани с процесите на пазарно обединение. Съгласно изискванията на Регламента и Методиката, документите ще бъдат периодично актуализирани с цел прозрачност.
 
Целия текст на съобщението може да прочетете тук.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act