IBEX Base (19.03.2019) : 93.05 BGN, 20452.30 MWh, IBEX Peak (19.03.2019) : 107.77 BGN 10816.0 MWh, IBEX Off-Peak (19.03.2019) : 78.34 BGN 9636.3 MWh

Първа сключена сделка за блоков продукт
 13.04.2018 17:53
Новини

Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ), 100% собственост на БФБ-София, съобщава, че на 13 април 2018 г. беше сключена първата сделка за блоков продукт на сегмент „Пазар в рамките на деня“, който стартира реална работа на 11 април 2018 г.

Търгуваният обем е в размер на общо 6 МВч със срок на доставка от 17-ти до 19-ти час, а цената е 24,50 Евро/МВч.© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act