IBEX Base (22.07.2019) : 118.73 BGN, 22635.60 MWh, IBEX Peak (22.07.2019) : 130.62 BGN 12746.0 MWh, IBEX Off-Peak (22.07.2019) : 106.84 BGN 9889.6 MWh

Първа сделка с български енергийни фючърси
 14.06.2019 16:32
Новини

Българската независима енергийна борса ЕАД съобщава, че на 14 юни 2019 г. беше регистрирана първата сделка с български енергийни фючърси на European energy exchange (EEX). Сделката е осъществена за продукт Юли‘2019. EEX стартира търговията с деноминирани в евро български енергийни фючърси на 3 юни 2019 г. Финансовият сетълмент на инструментите се основава на постигнатата референтна цена на пазар „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД.© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act