IBEX Base (01.06.2020) : 46.81 BGN, 34687.40 MWh, IBEX Peak (01.06.2020) : 53.82 BGN 18313.1 MWh, IBEX Off-Peak (01.06.2020) : 39.81 BGN 16374.3 MWh

Първа сделка с български енергийни фючърси
 14.06.2019 16:32
Новини

Българската независима енергийна борса ЕАД съобщава, че на 14 юни 2019 г. беше регистрирана първата сделка с български енергийни фючърси на European energy exchange (EEX). Сделката е осъществена за продукт Юли‘2019. EEX стартира търговията с деноминирани в евро български енергийни фючърси на 3 юни 2019 г. Финансовият сетълмент на инструментите се основава на постигнатата референтна цена на пазар „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act