IBEX Base (25.04.2019) : 81.18 BGN, 19835.60 MWh, IBEX Peak (25.04.2019) : 85.54 BGN 10871.3 MWh, IBEX Off-Peak (25.04.2019) : 76.81 BGN 8964.3 MWh

Първа среща по проект за тристранно пазарно обединение между Хърватска, Сърбия и България
Съвместно прес-съобщение
 28.02.2019 12:00
Новини

Първа среща между участниците в проект за тристранно обединение на пазарите “Ден напред“ на България, Сърбия и Хърватска (HR-RS-BG) се проведе на 13 февруари 2019 г. в Белград, Сърбия. Участие в нея взеха всички заинтересовани страни – преносните оператори (HOPS, ЕМS и ЕСО), борсовите оператори (CROPEX, SEEPEX и БНЕБ), както и представители на националните регулаторни органи на всяка от страните (HERA, AERS и КЕВР).

Инициативата беше приветствана от всички участници. Те потвърдиха ангажимента си да осигурят ресурси и подкрепа за осъществяването на проекта във възможно най-кратки срокове. Крайната цел на този проект е пазарите „Ден напред“ на трите държави да се обединят и да оперират съгласно правилата и процедурите на MRC обединението, като това ще доведе до положителен ефект в дългосрочен план за всички пазарни участници и потребители в рамките на инициативата.© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act